- Jeg er glad for at vi har blitt enige med Private Barnehagers Landsforbund om en felles anbefaling slik at vi bidrar til likebehandling av kommunale og private barnehager også i en krisesituasjon, sa styreleder i KS, Bjørn Arild Gram i 2020.

Anbefalingene bygger på prinsippet om at det er kostnader i kommunens egne barnehager som skal ligge til grunn for tilskudd til private barnehager. Dokumentet med anbefalingene for 2020 kan benyttes som utgangspunkt for håndteringen også i 2021, med de tilpasninger som er nødvendige for et nytt år.

- Jeg er glad for at vi har blitt enige med Private Barnehagers Landsforbund om en felles anbefaling slik at vi bidrar til likebehandling av kommunale og private barnehager også i en krisesituasjon, sa styreleder i KS, Bjørn Arild Gram til anbefalingene for 2020

Kommunene anbefales å dokumentere eventuelle netto merkostnader i egne barnehager som følge av koronasituasjonen også i 2021 og beregne et ekstra tilskudd med bakgrunn i dette som utbetales i inneværende år. Eventuelle andre kompensasjonsordninger rettet mot både private og kommunale eiere skal gå til fradrag. Normalt ville ekstrakostnader blitt kompensert i tilskudd for 2023 og en eventuell forskuttering i 2021 vil gi tilsvarende reduksjon av tilskuddet i 2023.

- Kommunale og private barnehager har samme type merkostnader under pandemien og for private barnehager er det viktig at merkostnadene i størst mulig grad blir kompensert nå for å kunne sikre trygge og gode tilbud til barna. Derfor er vi veldig glade for at vi har blitt enige med KS om felles anbefalinger om ekstra tilskudd til private barnehager i de tilfeller kommunen selv har hatt økte kostnader, sa administrerende direktør Anne Lindboe i PBL til anbefalingene i 2020.

Lenkeblokk Icon Anbefalinger for ekstra tilskudd til private barnehager i kommuner med økte kostnader i kommunale barnehager som følge av koronapandemien