Anbefalingene bygger på prinsippet om at det er kostnader i kommunens egne barnehager som skal ligge til grunn for tilskudd til private barnehager.

- Jeg er glad for at vi har blitt enige med Private Barnehagers Landsforbund om en felles anbefaling slik at vi bidrar til likebehandling av kommunale og private barnehager også i en krisesituasjon, sier styreleder i KS, Bjørn Arild Gram.

Kommunene anbefales å dokumentere eventuelle netto merkostnader som følge av koronasituasjonen i 2020 og beregne et ekstra tilskudd med bakgrunn i dette som utbetales i inneværende år. Redusert arbeidsgiveravgift i tredje termin er et statlig tiltak som reduserer kostnadene i både kommunale og private barnehager. Dette skal derfor inngå i beregningen av netto merkostnader i kommunale barnehager. Normalt ville ekstrakostnader blitt kompensert i tilskudd for 2022 og en eventuell forskuttering i 2020 vil gi tilsvarende reduksjon av tilskuddet i 2022.

- Kommunale og private barnehager har samme type merkostnader under pandemien og for private barnehager er det viktig at merkostnadene i størst mulig grad blir kompensert nå for å kunne sikre trygge og gode tilbud til barna. Derfor er vi veldig glade for at vi har blitt enige med KS om felles anbefalinger om ekstra tilskudd til private barnehager i de tilfeller kommunen selv har hatt økte kostnader, sier administrerende direktør Anne Lindboe i PBL.

Lenkeblokk Icon Anbefalinger for ekstra tilskudd til private barnehager i kommuner med økte kostnader i kommunale barnehager som følge av koronapandemien