Pandemien har ført til en krevende arbeidssituasjon for mange lærere, skoleledere og skoleeiere med påfølgende spørsmål om hvordan dette best mulig bør håndteres og kompenseres. Vi mener det er gjennom godt samarbeid, og god dialog mellom skoleleder og den enkelte lærer at man finner de beste løsningene.

Anbefalingene finner du på denne lenka