Brevet gjengis her (sendt 20.12.2021):

KS viser til Folkehelseinstituttets anbefaling til Regjeringen om å utvide unntaksbestemmelsen i Covid-19 forskriftens § 6e vedrørende kritisk samfunnspersonell til også om omfatte ansatte i skoler og barnehager. Dersom anbefalingen følges, vil ansatte i skoler og barnehager som har vært i nærkontakt med Covid-19-smittet kunne gå på arbeid dersom det legges fram antigen hurtigtest med negativt testresultat samme dag som arbeidet skal gjennomføres.

Personer som har mottatt oppfriskningsdose for minimum 1 uke siden er unntatt kravet til smittekarantene iht COvid-19 forskriftens § 4i. Med høyt vaksinetempo i kommunene og prioritering av ansatte i skoler og barnehager, vil derfor en utvidelse av unntaksbestemmelsen i § 6e få gradvis mindre praktisk betydning ut over i januar.

Regjeringen vil imidlertid styrke kommunenes muligheter til å holde skoler og barnehager mest mulig åpne på kort sikt dersom den raskt følger opp FHIs anbefaling. For skolene vil dette få praktisk betydning først og fremst fra skolestart etter nyttår. For barnehagene får det betydning fra det øyeblikket forskriften endres.

KS anmoder derfor Regjeringen om å følge opp FHIs anbefaling så raskt som praktisk mulig.