Forskriften trer i kraft fra søndag 12. desember. Klokken 24.00

Se forskrift med endringer

Alle barn og elever skal i utgangspunktet få ordinært tilbud i skoler, barnehager og SFO. Men reduksjon i åpningstid eller antall elever kan innføres om det er nødvendig for å oppfylle smittevernfaglig forsvarlig drift, deriblant overholde Helsedirektoratets veiledere (trafikklysmodellen). Trafikklysmodellen ble gjeninnført natt til 9. desember, men skolene og barnehagene får tid fram til mandag 13. desember med å tilpasse seg nytt tiltaksnivå. 

Veileder om smittevern i barnehager

Veileder om smittevern i barneskolen

Veileder om smittevern i ungdomsskolen

Veileder om smittevern i videregående skole