To av innspillene:

KS mener det er nødvendig å gi unntak fra fag- og timefordelingen inneværende skoleår. De siste dagene og ukene viser at smitteomfanget øker i skolene. Det aktualiserer behovet for avvik fra fag- og timefordelingen til fordel for å kunne ha et så omfattende undervisningstilbud som mulig.

Det er krevende for kommunene å avveie hensynet til de ansattes arbeidsmiljø mot hensynet til lavest mulig tiltaksbyrde for barn og unge. Det er derfor ønskelig med en eksplisitt avveining av disse hensynene fra nasjonale myndigheter. De ansatte blir mer bekymret for smitte ved mutert virus og det må tilstrebes tiltak som trygger dem i møte med en ny smittesituasjon.

Brev om alle innspillene fra KS