Tariffoppgjøret 2022

24. mai anbefalte KS og de fire forhandlingssammenslutningene forslaget fra Riksmekleren. De tre lærerorganisasjonene avviste forslaget.

Hovedtariffoppgjøret 2022 – Iverksetting og kommentarer

Hovedtariffoppgjøret 2022 – Iverksetting og kommentarer

KS’ medlemmer har vedtatt forslaget til ny hovedtariffavtale (HTA). Alle arbeidstakerorganisasjonene, bortsett fra Utdanningsforbundet (UDF), Skolenes landsforbund (SL) og Norsk Lektorlag (NLL), har vedtatt forslaget til ny HTA.

Rundskriv om SFS 2213 - arbeidstidsavtalen for lærere

Rundskriv om SFS 2213 - arbeidstidsavtalen for lærere

Det er nå utarbeidet et B-rundskriv om SFS 2213 - arbeidstidsavtalen for undervisningspersonalet.

Lønnsoppgjør for kommunene i havn

PRESSEMELDINGER

Lønnsoppgjør for kommunene i havn

Meklingsresultatet i tariffoppgjøret er godkjent av landets kommuner og fylker i uravstemning med rekordhøy oppslutning. Også 37 fagforbund i LO, Unio, YS og Akademikerne har godkjent meklingsresultatet. Tre lærerorganisasjoner har satt i verk streik.

Innsyn i behandling av Debattheftet 2022

Innsyn i behandling av Debattheftet 2022

Utdanningsforbundet har de siste dagene bedt mange kommuner om innsyn i dokumenter om behandlingen av Debattheftet 2022. KS anbefaler at kommunene praktiserer meroffentlighet og gir innsyn i vedtak og saksframlegg.

KS-podkast om meklingsresultatet i tariffoppgjøret 2022

KS-podkast om meklingsresultatet i tariffoppgjøret 2022

24. mai – 13 timer på overtid – ble det enighet mellom KS og de fire forhandlingssammenslutningene på arbeidstakersiden om en ny hovedtariffavtale for kommunesektoren.

Årslønnsvekstramme 2021 – 2022

Årslønnsvekstramme 2021 – 2022

KS har beregnet årslønnsvekstrammen for 2021 - 2022 for fylkeskommuner og kommuner samlet og hver for seg.

Lærernes lønnstillegg er ikke blitt nedprioritert

Lærernes lønnstillegg er ikke blitt nedprioritert

Det er ikke riktig at lærernes lønnstillegg er blitt nedprioritert i tariffoppgjørene, verken på kort eller lang sikt.

Løsning i kommunal sektor

PRESSEMELDINGER

Løsning i kommunal sektor

– KS strakk seg så langt det er forsvarlig, og er glad for at LO, Unio, YS og Akademikerne anbefaler Riksmeklerens forslag til løsning. Resultatet bidrar til at kommunene fortsatt kan tilby gode tjenester, sier arbeidslivsdirektør i KS, Tor Arne Gangsø.

Enighet om kommunelegeavtalen

PRESSEMELDINGER

Enighet om kommunelegeavtalen

- Denne enigheten slår fast en ny og viktig retning. Vi er enige om at legevakt ikke kan komme på toppen av en allerede svært presset fastlegehverdag, sier arbeidslivsdirektør i KS, Tor Arne Gangsø og Legeforeningens president, Anne-Karin Rime.

Spørsmål og svar om streikeberedskap

Spørsmål og svar om streikeberedskap

Her finnes en oversikt over tiltak ved en eventuell streik og ofte stilte spørsmål om beredskap og konflikt i årets lønnsoppgjør. Oppdatert 9. mai 2022

Spørsmål og svar om tariffoppgjøret

Spørsmål og svar om tariffoppgjøret

Lurer du på noe rundt tariffoppgjøret 2022? Her får du svar på ofte stilte spørsmål.

Hva har KS tilbudt i hovedtariffoppgjøret?

Hva har KS tilbudt i hovedtariffoppgjøret?

KS har tilbudt endringer i og tillegg til Hovedtariffavtalen som bidrar til å rekruttere, mobilisere og beholde kompetanse og arbeidskraft.

Siste nytt om tariffoppgjøret 2022

Siste nytt om tariffoppgjøret 2022

Her får du siste nytt om tariffoppgjøret 2022.

KS' mål i tariffoppgjøret er gode tjenester til innbyggerne

KS' mål i tariffoppgjøret er gode tjenester til innbyggerne

Tariffoppgjøret må sikre kommunene kompetent arbeidskraft innenfor en bærekraftig økonomisk ramme, slik at kommunene fortsatt kan tilby innbyggerne gode tjenester

Les mer

Les flere artikler

Interessert i tariffoppgjøret 2021?

KONTAKT