Til hovedinnhold

Tariffoppgjøret 2022

KS ble i mai enige med LO, Unio, YS og Akademikerne om et godt samlet resultat i årets lønnsoppgjør. 37 av 40 fagforbund godtok resultatet, mens tre lærerorganisasjoner gikk til streik. Streiken ble avsluttet ved tvungen lønnsnemd 27. september.

Artikler

Hovedtariffavtalen

Hovedtariffavtalen (HTA) er den viktigste tariffavtalen i KS-området med bestemmelser blant annet om lønn og godtgjøringer, lokale forhandlinger, arbeidstid og pensjon. Hovedtariffavtalen er revidert for en avtaleperiode fra 1.5.2022 til 30.4.2024.

Hvordan skal Rikslønnsnemndas kjennelse iverksettes?

17. februar 2023 kom Rikslønnsnemndas kjennelser i tvistene mellom KS, Utdanningsforbundet, Skolenes Landsforbund og Norsk Lektorlag i forbindelse med hovedoppgjøret 2022. Lønnsendringene skal nå iverksettes for medlemmer av disse tre organisasjonene.

PRESSEMELDINGER

Lærere får de samme tilleggene som andre ansatte

Lærerne får de samme lønnstilleggene som ble avtalt for øvrige ansatte i fjor. Det fastslår Rikslønnsnemnda i sine kjennelser i lønnstvistene mellom KS og lærerorganisasjonene etter tariffoppgjøret i 2022.

Prosess for tvungen lønnsnemnd

27. september grep arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen inn i lærerstreiken med tvungen lønnsnemnd. Resultatet blir trolig først klart i februar.

Konsekvenser av tvungen lønnsnemnd i lærerstreiken

I denne artikkelen redegjør vi for de praktiske konsekvensene av at Regjeringen har foreslått tvungen lønnsnemnd i arbeidskonflikten mellom KS og Utdanningsforbundet, Skolenes landsforbund og Norsk Lektorlag.

PRESSEMELDINGER

– Nå må vi se framover og utvikle skolen sammen

– Det er svært synd at partene ikke klarte å bli enige om en løsning og at det må tvungen lønnsnemnd til. Men vi er glade for at 150.000 streikerammede barn og unge nå kan komme tilbake på skolen, sier KS’ arbeidslivsdirektør Tor Arne Gangsø.

PRESSEMELDINGER

– En veldig trist dag

– Det er en trist dag. Vi har jobbet hardt og strukket oss svært langt. KS hadde håpet å finne en løsning på streiken, slik at elevene kunne komme tilbake til skolen, sier arbeidslivsdirektør i KS, Tor Arne Gangsø.

– Full støtte til håndteringen av streiken

KS’ hovedstyre har møte og annet program i Kirkenes denne uka. Midt i en langvarig og alvorlig lærerstreik var det også medieinteresse for diskusjonen om streiken.

Lønnstillegg de siste syv tariffoppgjørene i KS-området

Her er en gjennomgang av størrelsen på de sentrale lønnstilleggene i KS-området de siste syv tariffoppgjørene, samt en oversikt over hvordan de er fordelt.

Spørsmål og svar om lærerstreik

KS er blitt enig med alle andre enn de tre lærerorganisasjonene om et godt, samlet lønnsoppgjør. Bare de tre lærerorganisasjonene har sagt nei og valgt å streike. Les mer om lønnsoppgjøret og lærerstreiken her.

Informasjon om håndtering av lærerstreiken

Informasjon om håndtering av lærerstreiken

Streiken med lærerorganisasjonene ble avsluttet ved tvungen lønnsnemd 27. september.

PRESSEMELDINGER

KS beklager at det ikke ble streikeløsning

– KS beklager at meklingen med Skolenes landsforbund og Norsk Lektorlag ikke førte til en løsning med dem, slik at elever kunne komme tilbake på skolen, sier Tor Arne Gangsø, arbeidslivdirektør i KS.

KS har foreslått en løsning på streiken

– Det er svært beklagelig og helt unødvendig at Utdanningsforbundet varsler en kraftig opptrapping av streiken når partene er midt i en prosess. KS har presentert et konkret løsningsforslag, sier KS' arbeidslivsdirektør Tor Arne Gangsø.

KRONIKKER

Unge, nyutdannede lærere er vinnere i lønnsoppgjøret

Lærere er ikke blitt nedprioritert i årets lønnsoppgjør i kommunesektoren. Alle unge, nyutdannede er vinnere – inkludert mange tusen lærere.

PRESSEMELDINGER

– Opptrapping gjør skolestart vanskelig for flere elever

– Utdanningsforbundets opptrapping av streiken vil gjøre skolestarten vanskelig for enda flere elever. Det er et stort ansvar å ta etter at barn og unge har hatt en tøff skolehverdag i to år under pandemien, sier KS’ arbeidslivsdirektør Tor Arne Gangsø.

Innsyn i behandling av Debattheftet 2022

Utdanningsforbundet har de siste dagene bedt mange kommuner om innsyn i dokumenter om behandlingen av Debattheftet 2022. KS anbefaler at kommunene praktiserer meroffentlighet og gir innsyn i vedtak og saksframlegg.

Hovedtariffoppgjøret 2022 – iverksetting og kommentarer

KS’ medlemmer har vedtatt forslaget til ny hovedtariffavtale (HTA). Alle arbeidstakerorganisasjonene, bortsett fra Utdanningsforbundet (UDF), Skolenes landsforbund (SL) og Norsk Lektorlag (NLL), har vedtatt forslaget til ny HTA.

Lærernes lønnstillegg er ikke blitt nedprioritert

Det er ikke riktig at lærernes lønnstillegg er blitt nedprioritert i tariffoppgjørene, verken på kort eller lang sikt.

PRESSEMELDINGER

Lønnsoppgjør for kommunene i havn

Meklingsresultatet i tariffoppgjøret er godkjent av landets kommuner og fylker i uravstemning med rekordhøy oppslutning.

KS-podkast om meklingsresultatet i tariffoppgjøret 2022

24. mai – 13 timer på overtid – ble det enighet mellom KS og de fire forhandlingssammenslutningene på arbeidstakersiden om en ny hovedtariffavtale for kommunesektoren.

Årslønnsvekstramme 2021 – 2022

KS har beregnet årslønnsvekstrammen for 2021 - 2022 for fylkeskommuner og kommuner samlet og hver for seg.

PRESSEMELDINGER

Løsning i kommunal sektor

– KS strakk seg så langt det er forsvarlig, og er glad for at LO, Unio, YS og Akademikerne anbefaler Riksmeklerens forslag til løsning. Resultatet bidrar til at kommunene fortsatt kan tilby gode tjenester, sier arbeidslivsdirektør i KS, Tor Arne Gangsø.

Spørsmål og svar om tariffoppgjøret

Lurer du på noe rundt tariffoppgjøret 2022? Her får du svar på ofte stilte spørsmål.

Siste nytt om tariffoppgjøret 2022

Her får du siste nytt om tariffoppgjøret 2022.

Les mer

Les flere artikler

Interessert i tariffoppgjøret 2021?

KONTAKT