Til hovedinnhold

Tariffoppgjøret 2022

KS ble i mai enige med LO, Unio, YS og Akademikerne om et godt samlet resultat i årets lønnsoppgjør. 37 av 40 fagforbund godtok resultatet, mens tre lærerorganisasjoner gikk til streik. Streiken ble avsluttet ved tvungen lønnsnemd 27. september.

Artikler

Foto: Marianne Christine Sand

Hovedtariffavtalen

Hovedtariffavtalen (HTA) er den viktigste tariffavtalen i KS-området med bestemmelser blant annet om lønn og godtgjøringer, lokale forhandlinger, arbeidstid og pensjon. Hovedtariffavtalen er revidert for en avtaleperiode fra 1.5.2022 til 30.4.2024.

Foto: Mostphotos

Hvordan skal Rikslønnsnemndas kjennelse iverksettes?

17. februar 2023 kom Rikslønnsnemndas kjennelser i tvistene mellom KS, Utdanningsforbundet, Skolenes Landsforbund og Norsk Lektorlag i forbindelse med hovedoppgjøret 2022. Lønnsendringene skal nå iverksettes for medlemmer av disse tre organisasjonene.

Foto: Hege K. Fosser Pedersen, KS

PRESSEMELDINGER

Lærere får de samme tilleggene som andre ansatte

Lærerne får de samme lønnstilleggene som ble avtalt for øvrige ansatte i fjor. Det fastslår Rikslønnsnemnda i sine kjennelser i lønnstvistene mellom KS og lærerorganisasjonene etter tariffoppgjøret i 2022.

Foto: Shutterstock

Prosess for tvungen lønnsnemnd

27. september grep arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen inn i lærerstreiken med tvungen lønnsnemnd. Resultatet blir trolig først klart i februar.

Foto: Shutterstock, Dagny Louise Rekaa

Konsekvenser av tvungen lønnsnemnd i lærerstreiken

I denne artikkelen redegjør vi for de praktiske konsekvensene av at Regjeringen har foreslått tvungen lønnsnemnd i arbeidskonflikten mellom KS og Utdanningsforbundet, Skolenes landsforbund og Norsk Lektorlag.

Foto: Jan Inge Krossli

PRESSEMELDINGER

– Nå må vi se framover og utvikle skolen sammen

– Det er svært synd at partene ikke klarte å bli enige om en løsning og at det må tvungen lønnsnemnd til. Men vi er glade for at 150.000 streikerammede barn og unge nå kan komme tilbake på skolen, sier KS’ arbeidslivsdirektør Tor Arne Gangsø.

Foto: Jan Inge Krossli

PRESSEMELDINGER

– En veldig trist dag

– Det er en trist dag. Vi har jobbet hardt og strukket oss svært langt. KS hadde håpet å finne en løsning på streiken, slik at elevene kunne komme tilbake til skolen, sier arbeidslivsdirektør i KS, Tor Arne Gangsø.

Foto: KS

– Full støtte til håndteringen av streiken

KS’ hovedstyre har møte og annet program i Kirkenes denne uka. Midt i en langvarig og alvorlig lærerstreik var det også medieinteresse for diskusjonen om streiken.

Foto: Shutterstock

Spørsmål og svar om lærerstreik

KS er blitt enig med alle andre enn de tre lærerorganisasjonene om et godt, samlet lønnsoppgjør. Bare de tre lærerorganisasjonene har sagt nei og valgt å streike. Les mer om lønnsoppgjøret og lærerstreiken her.

Informasjon om håndtering av lærerstreikenFoto: Pexels, Pixabay

Informasjon om håndtering av lærerstreiken

Streiken med lærerorganisasjonene ble avsluttet ved tvungen lønnsnemd 27. september.

Foto: Hege K. Fosser Pedersen

PRESSEMELDINGER

KS beklager at det ikke ble streikeløsning

– KS beklager at meklingen med Skolenes landsforbund og Norsk Lektorlag ikke førte til en løsning med dem, slik at elever kunne komme tilbake på skolen, sier Tor Arne Gangsø, arbeidslivdirektør i KS.

Foto: Tor Arne Gangsø

KS har foreslått en løsning på streiken

– Det er svært beklagelig og helt unødvendig at Utdanningsforbundet varsler en kraftig opptrapping av streiken når partene er midt i en prosess. KS har presentert et konkret løsningsforslag, sier KS' arbeidslivsdirektør Tor Arne Gangsø.

Foto: Shutterstock

KRONIKKER

Unge, nyutdannede lærere er vinnere i lønnsoppgjøret

Lærere er ikke blitt nedprioritert i årets lønnsoppgjør i kommunesektoren. Alle unge, nyutdannede er vinnere – inkludert mange tusen lærere.

Foto: Mostphotos

PRESSEMELDINGER

– Opptrapping gjør skolestart vanskelig for flere elever

– Utdanningsforbundets opptrapping av streiken vil gjøre skolestarten vanskelig for enda flere elever. Det er et stort ansvar å ta etter at barn og unge har hatt en tøff skolehverdag i to år under pandemien, sier KS’ arbeidslivsdirektør Tor Arne Gangsø.

Foto: Bly

Innsyn i behandling av Debattheftet 2022

Utdanningsforbundet har de siste dagene bedt mange kommuner om innsyn i dokumenter om behandlingen av Debattheftet 2022. KS anbefaler at kommunene praktiserer meroffentlighet og gir innsyn i vedtak og saksframlegg.

Foto: Shutterstock

Hovedtariffoppgjøret 2022 – iverksetting og kommentarer

KS’ medlemmer har vedtatt forslaget til ny hovedtariffavtale (HTA). Alle arbeidstakerorganisasjonene, bortsett fra Utdanningsforbundet (UDF), Skolenes landsforbund (SL) og Norsk Lektorlag (NLL), har vedtatt forslaget til ny HTA.

Foto: Shutterstock

Lærernes lønnstillegg er ikke blitt nedprioritert

Det er ikke riktig at lærernes lønnstillegg er blitt nedprioritert i tariffoppgjørene, verken på kort eller lang sikt.

Foto: Andrey Popov, Mostphotos

PRESSEMELDINGER

Lønnsoppgjør for kommunene i havn

Meklingsresultatet i tariffoppgjøret er godkjent av landets kommuner og fylker i uravstemning med rekordhøy oppslutning.

KS-podkast om meklingsresultatet i tariffoppgjøret 2022

24. mai – 13 timer på overtid – ble det enighet mellom KS og de fire forhandlingssammenslutningene på arbeidstakersiden om en ny hovedtariffavtale for kommunesektoren.

Foto: Jan Inge Krossli

PRESSEMELDINGER

Løsning i kommunal sektor

– KS strakk seg så langt det er forsvarlig, og er glad for at LO, Unio, YS og Akademikerne anbefaler Riksmeklerens forslag til løsning. Resultatet bidrar til at kommunene fortsatt kan tilby gode tjenester, sier arbeidslivsdirektør i KS, Tor Arne Gangsø.

Foto: Scanstockphoto

Spørsmål og svar om tariffoppgjøret

Lurer du på noe rundt tariffoppgjøret 2022? Her får du svar på ofte stilte spørsmål.

Foto: Mostphotos

Siste nytt om tariffoppgjøret 2022

Her får du siste nytt om tariffoppgjøret 2022.

Les mer

Foto: Colourbox.com

Her streiket lærerorganisasjonene

Streiken ble avsluttet ved tvungen lønnsnemd tirsdag 27. september. Da streiken ble avsluttet var 8488 lærere i streik i 18 kommuner og 10 fylkeskommuner.

Foto: Mostphotos

KRONIKKER

96 prosent av lærere har godkjent kompetanse

KS vil både rekruttere flere med lærerutdanning til skolen og fortsette å gi personer med tilsvarende pedagogisk kompetanse mulighet til å være lærere. Disse to tankene er det fullt mulig å ha i hodet samtidig, og det er i samsvar med opplæringsloven.

Foto: Hege K. fosser Pedersen/KS

PRESSEMELDINGER

Frontfaget fungerer som norm for lønnsutviklingen over tid

– Lønnsveksten i industrien var høyere enn i kommunene i 2021, men over tid har kommunesektoren kommet litt bedre ut enn frontfaget. De med høyere utdanning har fått mest, sier Tor Arne Gangsø, arbeidslivsdirektør i KS, om TBU-tallene.

Foto: Mostphotos

Debatthefte 2022 - På samme lag

KS ber om konkrete tilbakemeldinger fra medlemmene om hva som bør være KS’ posisjoner i hovedtariffoppgjøret 2022, og om hva den varslede tillitsreformen bør inneholde.

Foto: KS

KS-podkast: KS og lærerne

Hvorfor er Steffen Handal så sint på KS? Det og mye annet lurte vi på da lederen for Utdanningsforbundet, som også er forhandlingsleder i Unio kommune, kom på besøk.

Foto: Johnny Syversen

KS-podkast: Forhandlingsleder og skyteskive

Oppgjørene i kommunesektoren blir stadig et oppgjør om historien. Men det er framtida det handler om.

Les flere artikler

Interessert i tariffoppgjøret 2021?

KONTAKT