Meklngen i lærerstreiken endte i brudd søndag ettermiddag. 

– KS mener det burde vært mulig å finne en løsning som kunne avsluttet streiken. Vi beveget oss gjennom helgen. Vi har lagt penger på bordet, og kommet med flere andre forslag som vi mener har kommet de tre lærerorganisasjonene langt på vei i møte. Dessverre ble dette avvist av lærerorganisasjonene, sier Gangsø.

– Utdanningsforbundet krevde å bruke mye av neste års pott på forskudd og alene. KS kan ikke bruke opp andres penger uten at alle får delta i forhandlingene. Det er selvsagt også uakseptabelt for flere hundre tusen ansatte i kommunene som vi inngikk avtale med før sommeren – og som ikke streiker, men er på jobb hver dag, sier Gangsø.

– Nå vil dessverre 150.000 elever fortsatt miste viktig undervisning og de faste rammene skolehverdagen utgjør. Situasjonen er alvorlig. Det underbygges ved at flere kommuneoverleger har meldt bekymring for helsebelastningen på elevene, sier Gangsø.