Resultatet kan nå iverksettes for medlemmer av alle organisasjonene som har vedtatt forslaget til ny HTA, samt for uorganiserte arbeidstakere. Vi gjør særlig oppmerksom på at lønnen til LIS1-legene er oppjustert fra 1.1.2022, og at berørte leger skal ha etterbetalt fra dette tidspunktet.

Lenkeblokk Icon Resultatet omtales i B-rundskriv 4-2022 (pdf)