Resultatet kan nå iverksettes for medlemmer av alle organisasjonene som har vedtatt forslaget til ny HTA, samt for uorganiserte arbeidstakere.

Lenkeblokk Icon Resultatet omtales i B-rundskriv 4-2022 (pdf)