- Lærerne får nå etterbetalt lønnstilleggene fra arbeidets gjenopptakelse etter streiken, slik det er fast og langvarig praksis for i Rikslønnsnemnda. Dermed er det satt endelig punktum for lønnsoppgjøret i fjor. Nå ser vi framover mot vårens mellomoppgjør, sier Tor Arne Gangsø, arbeidslivsdirektør i KS.

Rikslønnsnemnda fastslår at virkningstidspunktet for lønnstilleggene settes til 27. september, da regjeringen avsluttet streiken med tvungen lønnsnemnd. Det er fast og langvarig praksis i nemnda at tillegg gis fra arbeidets gjenopptakelse etter en streik. Nemndas flertall kommenterer at det er en snever adgang til å fravike fast praksis, og kom til at det var ikke var grunnlag for det i lærertvisten.

Sentrale lønnstillegg 

Alle lærerne som har ventet på fjorårets lønnsøkninger, vil nå få lønnstillegg på mellom 14.700 og 16.100 kroner, avhengig av utdanningslengde og erfaring. Lærere med under fire års ansiennitet får ytterligere lønnstillegg mellom kr. 5.000 og 21.200. 

Adjunkt med tilleggsutdanning og lektorene med full ansiennitet får dessuten et ekstra lønnstillegg på mellom 4.500 og 7.000 kroner fra 1. januar.

Ny garantilønn for lektor med tilleggsutdanning og full ansiennitet, vil være 698.000 kroner fra 1. januar 2023. Garantilønn for adjunkt med tilleggsutdanning og lektor med full ansiennitet blir henholdsvis 617.200 og 667.600 kroner.