Styreleder Gunn Marit Helgesen ble intervjuet på NRK Dagsrevyen onsdag og deltok i NRKs Politisk kvarter onsdag morgen.

Hun oppsummerte slik:

– Administrasjonen i KS har full støtte fra hele det valgte politiske hovedstyret i KS for sin håndtering av lønnsoppgjøret og streiken.

Hovedstyret stilte spørsmål og kommenterte lærerstreiken under debatten om den aktuelle politiske situasjonen. KS’ arbeidslivsdirektør Tor Arne Gangsø orienterte om status for streiken.

Lenkeblokk Icon Les også: Lønnstillegg de syv siste tariffoppgjørene i KS-området

Klart signal fra Kommune-Norge

Helgesen fikk mulighet på Politisk kvarter til å forklare den grundige demokratiske prosessen i KS i forbindelse med tariffoppgjør.

– Våre forhandlere fikk et oppdrag fra KS’ hovedstyre. Vi vedtok et forhandlingsmandat med grunnlag i politiske innspill fra hele Kommune-Norge. Signalet var klart: Hele laget i kommunesektoren må få et lønnsløft etter to år med pandemi, og samtidig må det tas grep for å rekruttere og beholde viktig kompetanse. Dette har våre forhandlere fulgt opp, og det gjenspeiles i resultatet i lønnsoppgjøret, sa Helgesen.

KS ble enige om dette resultatet med forhandlingssammenslutningene i LO, Unio, YS og Akademikerne før sommeren. 37 av 40 fagforbund sa ja til avtalen og alle kommuner og fylkeskommuner som deltok i uravstemningen – rekordmange 75 prosent.

Lenkeblokk Icon Les også: Spørsmål og svar om streiken og tariffoppgjøret

Rekrutteringsprofil

NRK har fått innsyn i hovedstyresaken om forhandlingsmandatet, inkludert oppsummeringen av innspillene fra fylkesmøtene. Politisk kvarter var opptatt av fylkesmøtenes ønske om å prioritere turnustillegg.

– Det var et veldig tydelig signal fra folkevalgte i kommune-Norge, og fra KS fylkesmøter, at tilleggene for å jobbe natt og helg måtte økes betydelig. Det er helt nødvendig for å rekruttere og beholde sykepleiere, helsefagarbeidere og annet helsepersonell. Det er i helse og omsorg kommunene har størst rekrutteringsutfordringer, sa Helgesen.

Dette innebærer at helsepersonell og andre som jobber natt og helg får en litt større del av den økonomiske rammen for lønnsoppgjøret, men det er altså fordi arbeidet deres innebærer en ulempe.

– I tillegg fikk alle unge og nyutdannede et kraftig løft, inkludert mange lærere. Oppgjøret har en klar rekrutteringsprofil, som bare lærerorganisasjonene var uenig i, sa Helgesen.