Dette er et konstruktivt bidrag til å løse streiken slik at elevene kan komme tilbake på skolen igjen.

Tor Arne Gangsø, arbeidslivsdirektør i KS

– KS har presentert et konkret forslag til løsning på streiken på et møte onsdag formiddag, sier Gangsø. 

Utdanningsforbundet varslet i dag at de vil ta ut ytterligere 3.000 medlemmer i streik fra neste tirsdag.

– Utdanningsforbundets varsel om en kraftig opptrapping av streiken vil ikke få noen betydning for arbeidet som allerede pågår med å finne en løsning. Opptrappingen vil få store negative konsekvenser for enda flere elever som mister undervisning og en normal skolehverdag. Det er et stort ansvar Utdanningsforbundet tar på seg, sier Gangsø.

Det har pågått en dialog mellom partene via Riksmekleren i noen dager. KS bidrar aktivt og konstruktivt for å prøve å finne en løsning, slik at elevene som rammes av streiken kan få undervisningen de skal ha.

– KS har hatt et møte med Utdanningsforbundet i formiddag, og presentert en løsning som imøtekommer deres prioriteringer av lærere med lengst utdanning og ansiennitet – innenfor de rammene vi har til rådighet, sier Gangsø.

– Dette er et konstruktivt bidrag til å løse streiken slik at elevene kan komme tilbake på skolen igjen. Vi forventer at Utdanningsforbundet ser at KS i dette nye tilbudet strekker seg så langt det er mulig, sier Gangsø.