Til hovedinnhold

Tariff 2021

Rikslønnsnemdas kjennelse i tvisten mellom Unio og KS i forbindelse med mellomoppgjøret 2021 ble avsagt 21. september. Årets mellomoppgjør er derved avsluttet.

Artikler

Foto: Shutterstock

Prosedyre ved brudd i pottforhandlingene

Fristen for forhandlinger etter HTA pkt. 4.2.1 er 15. oktober. Ved brudd i disse lokale forhandlingene, kan hver av partene bringe tvisten inn for organisatorisk behandling mellom de sentrale parter.

Foto: Andrey Popov, Mostphotos

Utsatt virkningstidspunkt for lønnsreguleringer etter HTA kap. 3.4 og 5 for arbeidstakere i Unio-forbund

Rettstvisten mellom KS og Unio ble ikke løst i tvistemøte denne uken. Slik det følger av Rikslønnsnemndas kjennelse, skal derfor virkningstidspunktet for lokale lønnsreguleringer etter HTA kapittel 3.4 og kapittel 5, utsettes med 1 måned og 4 dager.

Foto: Scanstockphoto

Rikslønnsnemndas kjennelse kan iverksettes

Tirsdag kom Rikslønnsnemndas kjennelse i lønnstvisten mellom KS og Unio i forbindelse med mellomoppgjøret 2021. Lønnstillegg kan nå iverksettes for medlemmer av Unio.

Foto: Mostphotos

Forhandlinger om godtgjøring for praksisveilederkompetanse - inngåelse av protokoll

KS har mottatt henvendelser fra kommunene om oppfølging av forhandlinger om godtgjøring for praksisveiledere som avtalt mellom KS og Norsk sykepleierforbund i forbindelsen med meklingen fra hovedoppgjøret i 2020. Her er KS’ veiledning og presiseringer.

Foto: Shutterstock

Partssammensatt utvalg skal se på rapport om lærerstatistikk

En rapport viser at ulikhetene i lærerstatistikkene langt på vei kan forklares. KS støtter hovedkonklusjonene og oppfordrer til en mer nyansert fremstilling av temaet i fremtiden.

Foto: Pexels

Lokale forhandlinger kapittel 3 og 5 – Anbefaling fra KS og Akademikerne kommune

KS og Akademikerne kommune anbefaler at de lokale partene blir enige om en felles forståelse av de viktigste forhandlingsøkonomiske begrepene, som overheng, lønnsglidning, datotillegg og årslønns-vekst.

Foto: Mostphotos

Lokale forhandlinger HTA kap. 4.2.1

KS har beregnet størrelse på midler til lokale forhandlinger (HTA kap. 4.2.1) for den enkelte kommune/fylkeskommune. Virkningstidspunkt er 1. oktober 2021.

Foto: Mostphotos

Tariff 2021: Iverksetting

KS og alle arbeidstakerorganisasjonene i sammenslutningene LO Kommune og YS Kommune og alle arbeidstakerorganisasjoner i Akademikerne kommune har nå vedtatt meklingsløsningen.

Foto: KS

KS-podkast: Etter lønnsnemnd

Det er mange spørsmål å svare på for forhandlingsleder i KS, Tor Arne Gangsø, i ukas episode av KS-podden "Der livet leves".

Foto: Andrey Popov, Mostphotos

Dette ble resultatet i mellomoppgjøret 2021 i KS-området

Det ble i natt enighet mellom KS og LO kommune, YS kommune og Akademikerne i mellomoppgjøret 2021. Her er en oversikt over de konkrete resultatene, som Unio avslo.

Ofte stilte spørsmål og svar om Tariff 2021Foto: Mostphotos

Ofte stilte spørsmål og svar om Tariff 2021

Her kan du lese om ofte stilte spørsmål og svar rundt Tariff 2021.

Les mer om tariff her

Rapportering til KS under streik

Benytt nedenstående skjema for elektronisk registrering ved streik. Din registrering sendes direkte inn i KS' database, som sammenstiller oversikter over antall i streik.

Foto: Mostphotos

For kommuner og fylkeskommuner: Spørsmål og svar om streikeberedskap

Her finnes en oversikt over tiltak og ofte stilte spørsmål om beredskap og konflikt i forbindelse med konflikten med tre lærerorganisasjoner. Oppdatert 12. august 2022.

Foto: Colourbox.com

Tariffoppgjøret 2021 er nå avsluttet

Tariffoppgjøret 2021 har fått sin avslutning med frifinnelse av KS i Arbeidsretten og ankebehandling av brudd i lokale forhandlinger.

Foto: Johnny Syversen

PRESSEMELDINGER

KS fornøyd med Rikslønnsnemndas kjennelse

Rikslønnsnemnda har avsagt sin kjennelse i lønnstvisten mellom Unio og KS etter årets tariffoppgjør. KS er fornøyd med resultatet. For Unios medlemmer gir nå lokale forhandlinger nye muligheter.

Foto: Shutterstock

PRESSEMELDINGER

Rikslønnsnemnda har avgjort legevaktavtalen

Rikslønnsnemnda har avgjort uenigheten mellom KS og Legeforeningen om tariffavtalen som regulerer legevakt. Rikslønnsnemnda har besluttet at tariffavtalen forlenges uendret til 31. desember 2021.

Foto: Mostphotos

Rikslønnsnemndas kjennelse for KS og Legeforeningen

Tvisten mellom KS og Legeforeningen som nå er behandlet av Rikslønnsnemnda omfatter i tillegg til kommunelegeavtalen SFS 2305 også Hovedtariffavtalen og virkningstidspunkt for de lokale lønnsforhandlingene i 2020.

Les flere artikler

Om tariff

KONTAKT