Tariff 2021

Regjeringen avsluttet streiken med Unio ved bruk av tvungen lønnsnemnd 4. juni, mens Norsk Lektorlag har fredag 11. juni avblåst sin streik. De vil gå tilbake på jobb mandag 14. juni.

KS-podkast: Etter lønnsnemnd

KS-podkast: Etter lønnsnemnd

Det er mange spørsmål å svare på for forhandlingsleder i KS, Tor Arne Gangsø, i ukas episode av KS-podden "Der livet leves".

Tariff 2021: Iverksetting

Tariff 2021: Iverksetting

KS og alle arbeidstakerorganisasjonene i sammenslutningene LO Kommune og YS Kommune og alle arbeidstakerorganisasjoner i Akademikerne kommune har nå vedtatt meklingsløsningen.

Streiken med Norsk Lektorlag er over

Streiken med Norsk Lektorlag er over

Gjennom frivillig mekling har KS og Norsk Lektorlag blitt enige om at Norsk Lektorlag tiltrer meklerens forslag vedrørende mellomoppgjøret 2021.

KS og lønnsnemnd, en presisering

KRONIKKER

KS og lønnsnemnd, en presisering

Unios leder Ragnhild Lied hevder at KS manglet vilje til å la konflikten fortsette. Dette bygger på noen sviktende premisser.

Årslønnsvekstramme 2020–2021

Årslønnsvekstramme 2020–2021

KS har beregnet årslønnsvekstrammen for 2020-2021 for fylkeskommuner og kommuner samlet og hver for seg.

Beredskap og ofte stilte spørsmål

Beredskap og ofte stilte spørsmål

Her finnes en oversikt over tiltak ved en eventuell streik og ofte stilte spørsmål om beredskap og konflikt i årets lønnsoppgjør. Oppdatert 3. juni kl. 06:45

Dette ble resultatet i mellomoppgjøret 2021 i KS-området

Dette ble resultatet i mellomoppgjøret 2021 i KS-området

Det ble i natt enighet mellom KS og LO kommune, YS kommune og Akademikerne i mellomoppgjøret 2021. Her er en oversikt over de konkrete resultatene, som Unio avslo.

Lønnstillegg de siste fem tariffoppgjørene i KS-området

Lønnstillegg de siste fem tariffoppgjørene i KS-området

Her er en gjennomgang av størrelsen på de sentrale lønnstilleggene i KS-området de siste fem årene, og en oversikt over hvordan de er fordelt.

Hva innebærer KS’ økonomiske opplegg på bruddtidspunktet?

Hva innebærer KS’ økonomiske opplegg på bruddtidspunktet?

I forhandlingene la KS på bordet et økonomisk opplegg innen rammen av frontfaget på 2,7 prosent.

Hvordan kan KS hevde at lærerne ikke har sakket akterut lønnsmessig?

Hvordan kan KS hevde at lærerne ikke har sakket akterut lønnsmessig?

Hvordan kan KS hevde at lærerne ikke har sakket akterut lønnsmessig, når en rapport fra et enstemmig partssammensatt utvalg (PSU) – der KS selv var en av partene – viser at undervisningspersonalet har tapt 14 prosentpoeng siden 2004?

Er det ikke rimelig at de som har stått i første rekke under pandemien får noe mer enn applaus og fine ord?

Er det ikke rimelig at de som har stått i første rekke under pandemien får noe mer enn applaus og fine ord?

Denne uka publiserer KS ofte stilte spørsmål og svar om Tariff 2021. Fjerde spørsmål ut er: Er det ikke rimelig at de som har stått i første rekke under pandemien får noe mer enn applaus og fine ord?

Hvordan mener KS at sektoren skal klare å rekruttere sykepleiere uten å øke lønna betydelig?

Hvordan mener KS at sektoren skal klare å rekruttere sykepleiere uten å øke lønna betydelig?

Denne uka publiseres ofte stilte spørsmål og svar om Tariff 2021: Kommunene rapporterer at sykepleiere er den yrkesgruppen som er vanskeligst å rekruttere – hvordan mener KS at sektoren skal klare å rekruttere sykepleiere uten å øke lønna betydelig?

Hvordan forklarer KS at ansatte i kommunesektoren i fjor fikk langt mindre enn ansatte i det såkalte «frontfaget»?

Hvordan forklarer KS at ansatte i kommunesektoren i fjor fikk langt mindre enn ansatte i det såkalte «frontfaget»?

Denne uka publiserer KS ofte stilte spørsmål og svar om Tariff 2021. Andre spørsmål ut er hvordan KS forklarer at ansatte i kommunesektoren i fjor fikk langt mindre enn ansatte i det såkalte «frontfaget»?

Hvorfor mener KS at det er viktig å følge frontfagets ramme?

Hvorfor mener KS at det er viktig å følge frontfagets ramme?

Denne uka publiserer KS ofte stilte spørsmål og svar om Tariff 2021. Første spørsmål ut er hvorfor KS mener det er viktig å følge fronfagets ramme i dette lønnsoppgjøret.

Lønnsvekst i KS' tariffområde fra 2019 til 2020

KS’ tariffområde sysselsetter i underkant av 447.000 arbeidstakere som utfører 364.000 årsverk. Årslønnsvekst i KS-området fra 2019 til 2020 var 1,7 prosent. Samlet lønnsvekst de siste fem årene er høyere i KS-området enn i NHO-bedrifter i industrien.

Les mer om tariff her

Les flere artikler

Om tariff

KONTAKT