Tariff 2021

Årets lønnsoppgjør er et mellomoppgjør der KS forhandler om lønnsreguleringer med LO Kommune, Unio, YS-K og Akademikerne. Forhandlingene førte ikke frem innen fristen 1. mai. Oppgjøret går til mekling. Meklingsfristen er satt til onsdag 26. mai kl. 24.

Tariff 2021 – beredskap

Oversikt over tiltak ved en eventuell streik og ofte stilte spørsmål om beredskap og konflikt

Tariff 2021 - Mekling

Det ble fredag 30. april brudd med de fire forhandlingssammenslutningene og oppgjøret går derfor til mekling. Meklingsfristen er 26. mai klokken 24.00 og en eventuell streik kan tidligst tre i kraft fra arbeidstidens start den 27. mai.

Lønnsoppgjøret i kommunesektoren til mekling

Lønnsoppgjøret i kommunesektoren til mekling

Lønnsoppgjøret i kommunal sektor går til mekling etter at det ble brudd i forhandlingene fredag. - Avstanden mellom partene er altfor stor til at vi klarer å bli enige innen fristen, sier arbeidslivsdirektør i KS, Tor Arne Gangsø.

Lønnstillegg de siste fem tariffoppgjørene i KS-området

Lønnstillegg de siste fem tariffoppgjørene i KS-området

Her er en gjennomgang av størrelsen på de sentrale lønnstilleggene i KS-området de siste fem årene, og en oversikt over hvordan de er fordelt.

Hva innebærer KS’ økonomiske opplegg på bruddtidspunktet?

Hva innebærer KS’ økonomiske opplegg på bruddtidspunktet?

I forhandlingene la KS på bordet et økonomisk opplegg innen rammen av frontfaget på 2,7 prosent.

Kommunelaget må styrkes, ikke splittes

Kommunelaget må styrkes, ikke splittes

- Realiteten er at lærere er blant de best betalte av de store gruppene i kommunal sektor. Svartmalingen av lærernes lønnsutvikling savner reelt grunnlag, sier forhandlingsleder i KS, Tor Arne Gangsø.

Hvordan kan KS hevde at lærerne ikke har sakket akterut lønnsmessig?

Hvordan kan KS hevde at lærerne ikke har sakket akterut lønnsmessig?

Hvordan kan KS hevde at lærerne ikke har sakket akterut lønnsmessig, når en rapport fra et enstemmig partssammensatt utvalg (PSU) – der KS selv var en av partene – viser at undervisningspersonalet har tapt 14 prosentpoeng siden 2004?

Er det ikke rimelig at de som har stått i første rekke under pandemien får noe mer enn applaus og fine ord?

Er det ikke rimelig at de som har stått i første rekke under pandemien får noe mer enn applaus og fine ord?

Denne uka publiserer KS ofte stilte spørsmål og svar om Tariff 2021. Fjerde spørsmål ut er: Er det ikke rimelig at de som har stått i første rekke under pandemien får noe mer enn applaus og fine ord?

Hvordan mener KS at sektoren skal klare å rekruttere sykepleiere uten å øke lønna betydelig?

Hvordan mener KS at sektoren skal klare å rekruttere sykepleiere uten å øke lønna betydelig?

Denne uka publiseres ofte stilte spørsmål og svar om Tariff 2021: Kommunene rapporterer at sykepleiere er den yrkesgruppen som er vanskeligst å rekruttere – hvordan mener KS at sektoren skal klare å rekruttere sykepleiere uten å øke lønna betydelig?

Hvordan forklarer KS at ansatte i kommunesektoren i fjor fikk langt mindre enn ansatte i det såkalte «frontfaget»?

Hvordan forklarer KS at ansatte i kommunesektoren i fjor fikk langt mindre enn ansatte i det såkalte «frontfaget»?

Denne uka publiserer KS ofte stilte spørsmål og svar om Tariff 2021. Andre spørsmål ut er hvordan KS forklarer at ansatte i kommunesektoren i fjor fikk langt mindre enn ansatte i det såkalte «frontfaget»?

Hvorfor mener KS at det er viktig å følge frontfagets ramme?

Hvorfor mener KS at det er viktig å følge frontfagets ramme?

Denne uka publiserer KS ofte stilte spørsmål og svar om Tariff 2021. Første spørsmål ut er hvorfor KS mener det er viktig å følge fronfagets ramme i dette lønnsoppgjøret.

- Klart bedre uttelling i årets oppgjør

PRESSEMELDINGER

- Klart bedre uttelling i årets oppgjør

- Selv om vi fortsatt står midt i en pandemi, er jeg glad for å kunne slå fast at vi har vesentlig bedre forhandlingsrom i år enn i fjorårets oppgjør, sier arbeidslivsdirektør i KS, Tor Arne Gangsø.

Lønnsvekst i KS' tariffområde fra 2019 til 2020

Lønnsvekst i KS' tariffområde fra 2019 til 2020

KS’ tariffområde sysselsetter i underkant av 447.000 arbeidstakere som utfører 364.000 årsverk. Årslønnsvekst i KS-området fra 2019 til 2020 var 1,7 prosent. Samlet lønnsvekst de siste fem årene er høyere i KS-området enn i NHO-bedrifter i industrien.

Mellomoppgjøret 2021 - KS spør

Mellomoppgjøret 2021 - KS spør

Årets tariffoppgjør er et mellomoppgjør der KS og partene innen 1. mai 2021 skal forhandle om lønn. Som grunnlag for vårt forhandlingsmandat, ber vi kommunene og fylkeskommunene om tilbakemeldinger om lønnsmessige prioriteringer.

KS-podkast: Vårens vanskeligste eventyr?

KS-podkast: Vårens vanskeligste eventyr?

Lønnsoppgjøret i kommunesektoren begynner 21. april og skal være i mål ved midnatt 30. april.

KS og frontfagsmodellen

KS og frontfagsmodellen

KS slutter opp om frontfagmodellen og mener at det ikke er trekk ved årets lønnsoppgjør som bør rokke ved det. – Frontfaget har vist sin styrke over mange år, sier Tor Arne Gangsø, direktør for arbeidsliv i KS.

Les mer om tariff her

Les flere artikler

KONTAKT