Tariff 2021

Regjeringen avsluttet streiken med Unio ved bruk av tvungen lønnsnemnd 4. juni, mens Norsk Lektorlag avblåste sin streik fredag 11. juni. Rikslønnsnemd avholdt 16. september. Kjennelse kommer 21. september.

Rikslønnsnemd 16. september

Torsdag 16. september var Rikslønnsnemnda samlet for å behandle lønnstvisten mellom KS og Unio. Rikslønnsnemndas kjennelse kommer på tirsdag 21. september.

Forhandlinger om godtgjøring for praksisveilederkompetanse - inngåelse av protokoll

Forhandlinger om godtgjøring for praksisveilederkompetanse - inngåelse av protokoll

KS har mottatt henvendelser fra kommunene om oppfølging av forhandlinger om godtgjøring for praksisveiledere som avtalt mellom KS og Norsk sykepleierforbund i forbindelsen med meklingen fra hovedoppgjøret i 2020. Her er KS’ veiledning og presiseringer.

Partssammensatt utvalg skal se på rapport om lærerstatistikk

Partssammensatt utvalg skal se på rapport om lærerstatistikk

En rapport viser at ulikhetene i lærerstatistikkene langt på vei kan forklares. KS støtter hovedkonklusjonene og oppfordrer til en mer nyansert fremstilling av temaet i fremtiden.

Lokale forhandlinger kapittel 3 og 5 – Anbefaling fra KS og Akademikerne kommune

KS og Akademikerne kommune anbefaler at de lokale partene blir enige om en felles forståelse av de viktigste forhandlingsøkonomiske begrepene, som overheng, lønnsglidning, datotillegg og årslønns-vekst.

Lokale forhandlinger HTA kap. 4.2.1

Lokale forhandlinger HTA kap. 4.2.1

KS har beregnet størrelse på midler til lokale forhandlinger (HTA kap. 4.2.1) for den enkelte kommune/fylkeskommune. Virkningstidspunkt er 1. oktober 2021.

Tariff 2021: Iverksetting

Tariff 2021: Iverksetting

KS og alle arbeidstakerorganisasjonene i sammenslutningene LO Kommune og YS Kommune og alle arbeidstakerorganisasjoner i Akademikerne kommune har nå vedtatt meklingsløsningen.

KS-podkast: Etter lønnsnemnd

KS-podkast: Etter lønnsnemnd

Det er mange spørsmål å svare på for forhandlingsleder i KS, Tor Arne Gangsø, i ukas episode av KS-podden "Der livet leves".

Årslønnsvekstramme 2020–2021

Årslønnsvekstramme 2020–2021

KS har beregnet årslønnsvekstrammen for 2020 - 2021 for fylkeskommuner og kommuner samlet og hver for seg.

Dette ble resultatet i mellomoppgjøret 2021 i KS-området

Dette ble resultatet i mellomoppgjøret 2021 i KS-området

Det ble i natt enighet mellom KS og LO kommune, YS kommune og Akademikerne i mellomoppgjøret 2021. Her er en oversikt over de konkrete resultatene, som Unio avslo.

Lønnstillegg de siste fem tariffoppgjørene i KS-området

Lønnstillegg de siste fem tariffoppgjørene i KS-området

Her er en gjennomgang av størrelsen på de sentrale lønnstilleggene i KS-området de siste fem årene, og en oversikt over hvordan de er fordelt.

Hvordan kan KS hevde at lærerne ikke har sakket akterut lønnsmessig?

Hvordan kan KS hevde at lærerne ikke har sakket akterut lønnsmessig?

Hvordan kan KS hevde at lærerne ikke har sakket akterut lønnsmessig, når en rapport fra et enstemmig partssammensatt utvalg (PSU) – der KS selv var en av partene – viser at undervisningspersonalet har tapt 14 prosentpoeng siden 2004?

Er det ikke rimelig at de som har stått i første rekke under pandemien får noe mer enn applaus og fine ord?

Er det ikke rimelig at de som har stått i første rekke under pandemien får noe mer enn applaus og fine ord?

Denne uka publiserer KS ofte stilte spørsmål og svar om Tariff 2021. Fjerde spørsmål ut er: Er det ikke rimelig at de som har stått i første rekke under pandemien får noe mer enn applaus og fine ord?

Hvordan mener KS at sektoren skal klare å rekruttere sykepleiere uten å øke lønna betydelig?

Hvordan mener KS at sektoren skal klare å rekruttere sykepleiere uten å øke lønna betydelig?

Denne uka publiseres ofte stilte spørsmål og svar om Tariff 2021: Kommunene rapporterer at sykepleiere er den yrkesgruppen som er vanskeligst å rekruttere – hvordan mener KS at sektoren skal klare å rekruttere sykepleiere uten å øke lønna betydelig?

Hvordan forklarer KS at ansatte i kommunesektoren i fjor fikk langt mindre enn ansatte i det såkalte «frontfaget»?

Hvordan forklarer KS at ansatte i kommunesektoren i fjor fikk langt mindre enn ansatte i det såkalte «frontfaget»?

Denne uka publiserer KS ofte stilte spørsmål og svar om Tariff 2021. Andre spørsmål ut er hvordan KS forklarer at ansatte i kommunesektoren i fjor fikk langt mindre enn ansatte i det såkalte «frontfaget»?

Hvorfor mener KS at det er viktig å følge frontfagets ramme?

Hvorfor mener KS at det er viktig å følge frontfagets ramme?

Denne uka publiserer KS ofte stilte spørsmål og svar om Tariff 2021. Første spørsmål ut er hvorfor KS mener det er viktig å følge fronfagets ramme i dette lønnsoppgjøret.

Lønnsvekst i KS' tariffområde fra 2019 til 2020

Lønnsvekst i KS' tariffområde fra 2019 til 2020

KS’ tariffområde sysselsetter i underkant av 447.000 arbeidstakere som utfører 364.000 årsverk. Årslønnsvekst i KS-området fra 2019 til 2020 var 1,7 prosent. Samlet lønnsvekst de siste fem årene er høyere i KS-området enn i NHO-bedrifter i industrien.

Les mer om tariff her

Les flere artikler

Om tariff

KONTAKT