KS og de to lærerorganisasjonene har vært i dialog gjennom Riksmekleren siden søndag med sikte på å finne en løsning. Mandag kveld forlot de meklingen.

– Vi hadde håpet å finne en løsning på streiken for de to lærerorganisasjonene, slik at i hvert fall en del av elevene kunne komme tilbake på skolen. Vi strakk oss langt for å få det til, og kom dem i møte på viktige punkter, sier Gangsø.

Utdanningsforbundet forlot forhandlingsbordet etter to timer søndag. De stod fast på sitt motkrav.

– KS og Utdanningsforbundet er enige om lønnsoppgjøret for 2022, men Utdanningsforbundet ønsker å starte neste års lønnsoppgjør alene. Det er ingen grunn til å tro at de 37 andre fagforbundene i kommunesektoren kan akseptere at deler av neste års lønnspott er brukt opp før vi har begynt forhandlingene, sier Gangsø.

I kommunal sektor er det en felles tariffavtale for alle yrkesgrupper, med prinsipp om lik garantilønn for likt utdanningsnivå.

– Et ekstra tillegg bare til lærere ville bryte med dette prinsippet, og kunne satt i gang en lønnsspiral med krav fra andre yrkesgrupper. Det ville vært svært uheldig i en tid med høy prisvekst og signaler fra regjeringen om kutt på titalls milliarder i offentlige utgifter, også til kommunene, sier Gangsø.