Tirsdag 27. september var 8488 lærere i streik i 18 kommuner og 10 fylkeskommuner.

De fordelte seg slik på forbundene:
Utdanningsforbundet: 8294 medlemmer
Skolenes landsforbund: 107 medlemmer
Norsk Lektorlag: 87 medlemmer

Lenkeblokk Icon Oversikt over streikeuttaket pr 27. september kan lastes opp her