Regjeringen foreslår tvungen lønnsnemnd for lærerorganisasjonenes streik. Det betyr at lærerorganisasjonene avslutter streiken som har pågått siden 20. juni, og at alle lærere går tilbake på jobb slik at skolene kan starte opp fra onsdag morgen. 

– I dagens møte med statsråden og partene, foreslo KS å la en frivillig lønnsnemnd løse uenigheten. Da ville partene sammen tatt ansvar for å avslutte streiken og latt nøytrale medlemmer i en nemnd avgjøre årets lønnstillegg for lærere. Lærerorganisasjonene avviste en slik løsning, sier Gangsø.

– KS har gjennom forhandling og mekling strukket oss langt for å komme lærerne i møte, og finne en løsning på streiken, med både penger og andre tiltak. Samtidig har vi måttet ta hensyn til at vi før sommeren ble enige om en avtale med 37 andre fagforbund i kommunesektoren. Dessverre har våre forslag blitt avvist av lærerorganisasjonene, sier Gangsø. 

Ved tvungen lønnsnemnd vil resultatet av tariffoppgjøret for de tre lærerorganisasjonene bli fastsatt av Rikslønnsnemnda.

– KS har hatt tett kontakt med de streikerammede kommunene og fylkeskommunene gjennom streiken. Det er positivt at kommuner setter i gang tiltak for å ta igjen tapt læring, spesielt for de elevene som har vært rammet av streik lenge, sier Gangsø. 

– Nå må partene se framover og bygge opp gjensidig tillit. Vi må finne ut hvordan vi kan samarbeide bedre med hverandre, og med politiske myndigheter, om å utvikle skolen slik at den blir best mulig. Lærerne er en viktig yrkesgruppe, og gjør en svært viktig jobb. Men vi løser ikke alle utfordringer i skolen, eller for lærerne, i et lønnsoppgjør. Det må vi jobbe med hver dag gjennom politisk og faglig partssamarbeid. Jeg håper lærerorganisasjonene vil delta i det arbeidet, sier Gangsø.

Les også artikkelen Konsekvenser av tvungen lønnsnemnd i lærerstreiken.

Les mer om Tariffoppgjøret 2022