Til hovedinnhold

Kvalitetsutvikling

Vi rigger arenaer for utvikling, endring og innsikt, basert på medlemmenes og samfunnets behov. Gjennom nettverksarbeid og andre møteplasser samler vi erfaringer fra kommunesektoren, som omsettes til ny kunnskap, utvikling og spredning.

Artikler

Klart språk i kommunesektorenFoto: Bly

Klart språk i kommunesektoren

Ta tak i tekstene – bli en klarspråkskommune! Én av tre forstår ikke innholdet i offentlig informasjon. Dette er et demokratisk og et økonomisk problem. Søk om støtte, delta på kurs og få hjelp til klarspråksarbeid i din kommune.

Inn i jobbFoto: Bly

Inn i jobb

Hvordan får vi personer som står utenfor arbeidslivet inn i jobb i kommunesektoren? Her viser vi ulike grep og metoder for å lykkes. Du finner også eksempler på kommuner som jobber godt og målrettet på feltet. Bli inspirert!

DigihjelpenFoto: Feber Design

Digihjelpen

Denne netthåndboken er ment som hjelp til kommuner som ønsker å utvikle eller videreutvikle veiledningstilbud i grunnleggende digital kompetanse for sine innbyggere. Her finner du tips og råd for etablering og utvikling av et kommunalt veiledningstilbud.

Foto: Mostphotos

Samisk utviklingsnettverk

De samiske språkene er utrydningstruede. Derfor går alle kommuner med samiske språkforvaltningsområder sammen for å finne løsninger på felles utfordringer. Nettverket er en oppfølging av samarbeidsavtalen mellom KS og Sametinget.

Foto: Illustrasjon: Bly

Partnerskapsløftet

KS har etablert nettverket Partnerskapsløftet som skal bidra til å utvikle NAV-kontorene og bedre innbyggernes levekår. Nettverket er et samarbeid mellom Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Arbeids- og velferdsdirektoratet, KS og ni kommuner.

Foto: KS

EffektLab - skreddersydd for kommuner som tør å tenke nytt

Kommunene står overfor en rekke samfunnsutfordringer. Mange av disse utfordringene håndterer kommunene best selv, mens andre løses mer effektivt og bedre sammen med andre. KS søker kommuner som vil delta i samarbeid med sosiale entreprenører.

Foto: Shutterstock

Samarbeid med sosiale entreprenørere

Sammen med Impact StartUp har KS arrangert Effektlab - en arena for læring og erfaringsutveksling. Impact StartUp er Ferd Sosiale Entreprenørers program. De hjelper sosiale entreprenører med å bli gode samarbeidspartnere for offentlig sektor

Foto: Vestvågøy kommune

Ekstra innsats på forebygging

Vestvågøy kommune har satt forebygging av utenforskap på dagsorden og deltar i læringsnettverk med flere kommuner i Nordland. Sentral i arbeidet er Utenfor-regnskapet og veikart for tjenesteinnovasjon.

Foto: Gausdal kommune

De folkevalgte må «eie» planen

Samfunnsdelen i kommuneplanen er ofte full av kloke ord og planer. Men hvordan få planene til å bli virkelighet? Og hvordan ruster vi de som styrer skuta – politikerne – best mulig? Gausdal er en av seks kommuner som jobber med dette i et nytt nettverk.

Foto: Marianne Baksjøberg

Nettverk

Nettverkene i KS har følgende formål: god sammenheng mellom ressursbruk og kvalitet; bedre beslutningsgrunnlag og tydelige mål; økt brukerfokus i tjenesteutvikling; styrket grunnlag for politiske prioriteringer

Les mer

Les flere artikler

KONTAKT