Til hovedinnhold

Kvalitetsutvikling

Vi rigger arenaer for utvikling, endring og innsikt, basert på medlemmenes og samfunnets behov. Gjennom nettverksarbeid og andre møteplasser samler vi erfaringer fra kommunesektoren, som omsettes til ny kunnskap, utvikling og spredning.

Artikler

Sammen om kvalitetsutvikling

Kvalitetsutvikling i norske kommuner er et kontinuerlig arbeid. På den årlige kvalitetskonferansen 8. og 9. juni deles kunnskap om systematisk kvalitetsutvikling i kommuner og fylkeskommuner.

Partnerskapsløftet

KS har etablert nettverket Partnerskapsløftet som skal bidra til å utvikle NAV-kontorene og bedre innbyggernes levekår. Nettverket er et samarbeid mellom Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Arbeids- og velferdsdirektoratet, KS og ni kommuner.

EffektLab - skreddersydd for kommuner som tør å tenke nytt

Kommunene står overfor en rekke samfunnsutfordringer. Mange av disse utfordringene håndterer kommunene best selv, mens andre løses mer effektivt og bedre sammen med andre. KS søker kommuner som vil delta i samarbeid med sosiale entreprenører.

Ekstra innsats på forebygging

Vestvågøy kommune har satt forebygging av utenforskap på dagsorden og deltar i læringsnettverk med flere kommuner i Nordland. Sentral i arbeidet er Utenfor-regnskapet og veikart for tjenesteinnovasjon.

De folkevalgte må «eie» planen

Samfunnsdelen i kommuneplanen er ofte full av kloke ord og planer. Men hvordan få planene til å bli virkelighet? Og hvordan ruster vi de som styrer skuta – politikerne – best mulig? Gausdal er en av seks kommuner som jobber med dette i et nytt nettverk.

Nettverk

Nettverkene i KS har følgende formål: god sammenheng mellom ressursbruk og kvalitet; bedre beslutningsgrunnlag og tydelige mål; økt brukerfokus i tjenesteutvikling; styrket grunnlag for politiske prioriteringer

Les mer

Les flere artikler

KONTAKT