Sammen med representanter for flere kommuner har KS etablert et samarbeid med foreningen Kvalitet og Risiko Norge. På den årlige kvalitetskonferansen møtes representanter for næringsliv, statlige foretak og kommuner/fylkeskommuner.
I et variert konferanseprogram deles impulser og kunnskap om systematisk kvalitetsutvikling. Vi er både opptatt av å ivareta kommuner og fylkeskommuners unike rolle, men også søke kompetanse vidt og på tvers.

På årets konferanse på Quality Expo Fornebu 8. og 9. juni er den gjennomgående røde tråden "CHECK -  Hvordan måle graden av måloppnåelse i din virksomhet". Som en del av konferanseprogrammet inviterer vi til en kommunerettet parallellsesjon med fem ulike tema.

I denne parallellen løfter vi fem kommunerettede tema:

  • Orden i eget hus - om kommunedirektørens internkontroll v. Katrine Nikolaisen, KS
  • Kommuneoverlegens rolle ved neste pandemi v. Morten Bergkåsa, Lillehammer kommune
  • Kontrollutvalgets rolle for en bedre kommune v. Tone Kolaas, leder kontrollutvalget Lillehammer kommune
  • Kvalitet innenfor Risk Governance og Risk Management - analyse og målinger i forhold til erfaringer som er gjort v. Osman Ibrahim, avd.sjef Beredskapsetaten, Oslo kommune
  • Klart språk gir kvalitet – hvilke gevinster kan vi oppnå med klart språk, og hvordan gjør vi det? v. Anna Holm Vågsland og Marianne Bugge Nordberg, KS

Påmelding her

Arbeidsgruppa for samarbeid mellom KS og Kvalitetsforeningen består av: Bjørn Kristiansen (Lillehammer kommune), Thomas Beck Jahreie (Fredrikstad kommune), Ernst Ole Solem (KRN), Jarl V. Erichsen (KS)