Som kommune og NAV-kontor liker vi å være med på utviklingsarbeid og lære noe nytt, samt utvikle mulighetsrommet videre

Stig Hess, Nav-leder Gjesdal

Webinar om NAV-partnerskapet

Lenkeblokk Icon Se webinar om NAV-partnerskapet

Skal gi partnerskapene et løft

Ni kommuner fra Viken og Rogaland deltar i nettverket som har oppstart i Rogaland 8. desember 2022 og i Viken 25. Januar 2023. Nettverket skal jobbe med partnerskapet i Nav-kontoret, hvordan det fungerer, hvilke mulighetsrom partnerskapet har og hvordan et fungerende partnerskap kan bidra til å utvikle Nav-kontorene. Målet er å motvirke utenforskap og bedre innbyggernes levekår.

Hva er et partnerskap?

Et NAV-kontor leverer både statlige og kommunale tjenester til innbyggerne. Derfor må også staten og kommunen samarbeide i det vi kaller et partnerskap. Som i alle partnerskap finnes det muligheter for å samarbeide enda bedre og dermed kunne levere enda bedre tjenester.

Lenkeblokk Icon Mulighetsrommet i Nav-partnerskapet

Hva er partnerskapsløftet?

Nettverket Partnerskapsløftet er et samarbeid mellom Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Arbeids- og velferdsdirektoratet og KS. KS koordinerer nettverket der kommuner i Rogaland og Viken deltar.

Hvordan jobber vi i nettverket?

Gjennom 2023 vil deltakerne inviteres til samlinger hvor vi deler erfaringer og får ny kunnskap. På samlingene møtes kommunedirektører, kommunalsjefer, fylkesdirektører i NAV og ledere og medarbeidere ved Nav-kontor på tvers av fylket. I nettverket vil vi utforske partnerskapet i egen kommune og legge til rette for at kommunen sammen med NAV-kontoret leverer helhetlige og gode tjenester til innbyggerne.

Lenkeblokk Icon Mer om partnerskapet i NAV