KS har utviklet en nettbasert løsning med grunnlag i ASSS-samarbeidet som gir mulighet til å skreddersy informasjon ut fra et omfattende datamateriale

Lasse Jalling

Hva er ASSS?

Budsjettall og statistikk er viktig som grunnlag for politisk styring og prioritering. Derfor sammenstiller KS hvert år den økonomiske situasjonen for Norges ti største kommuner. Det er utgangspunktet for samarbeidet KS har med de ti største kommunene i landet om aggregerte styringsdata for samarbeidende storkommuner (ASSS).

Tall og statistikk oppleves av mange som vanskelig tilgjengelig. De nye ASSS-nettsidene samler viktig informasjon om ASSS-kommunene på ett sted, og gjør resultatene lettere tilgjengelige for flere.

- Det ligger mye gull i den informasjonen som er ryggraden i ASSS, men til nå har det nok vært få «gullgravere». Vi håper at en ny formidlingsform skal gjøre stoffet enklere tilgjengelig for flere, slik at det betydelige arbeid som legges ned i å utvikle og kvalitetssikre tall og statistikk om de ti største kommunene kan komme langt flere til nytte, sier Jalling.

Hva er ASSS?
Budsjettall og statistikk er viktig som grunnlag for politisk styring og prioritering. Derfor sammenstiller KS hvert år den økonomiske situasjonen for Norges ti største kommuner. Det er utgangspunktet for samarbeidet KS har med de ti største kommunene i landet om aggregerte styringsdata for samarbeidende storkommuner (ASSS).

Hensikten er å forbedre og utvikle mer effektive tjenester til innbyggerne. Tallene er et viktig grunnlag for læring slik at KS og kommunesektoren kan videreutvikle og forbedre velferdstjenestene ute i kommunene.De nye ASSS-nettsidene har samlet verdifull informasjon på ett sted. Her leser Myrvåg og Jalling om tall for grunnskolen. Foto: KS.

- Det er lagt ned betydelig arbeid over mange år for både å finne frem til riktige og relevante tall og statistikk, og for å sikre at vi registrerer data på en lik og enhetlig måte. Et viktig formål er å gjøre det mulig for kommunene å sammenligne seg med hverandre, som et grunnlag for å finne frem til beste praksis og enda høyere kvalitet på tilbudet til innbyggerne, sier Ove Myrvåg, direktør for virksomhetsstyring og økonomi i Bærum kommune.

Selv om KOSTRA-tall er utgangspunktet, så har ASSS-kommunene og KS videreutviklet og foredlet statistikkgrunnlaget. Over tid har derfor ASSS-tallene blitt et sentralt informasjonsgrunnlag for kommunenes budsjett- og planarbeid.

Nye muligheter til skreddersøm
Behovet for statistikk som er interessant varierer selvfølgelig med hva man ønsker å presentere.

- KS har utviklet en nettbasert løsning med grunnlag i ASSS-samarbeidet som gir mulighet til å skreddersy informasjon ut fra et omfattende datamateriale. For eksempel kan man velge hvilke av de ti kommunene man ønsker å ha med i statistikken, og hvilke tjenesteområder man vil ha informasjon om, forteller Jalling.

I tillegg går tall og statistikk fort ut på dato. På sikt vil løsningen også hente inn oppdaterte data så snart de foreligger, slik at man til kan hente frem de til enhver tid mest aktuelle tallene om hvordan det går i ASSS-kommunene.

- Selv om løsningen er utviklet innenfor rammen av ASSS-samarbeidet så er vår ambisjon å videreutvikle den sånn at flere kommuner skal kunne ta i bruk deler av funksjonaliteten. Det vil gjøre det mulig å sammenligne seg både med ASSS-kommunene og andre kommuner, innenfor viktige tjenesteområder. For oss er det viktig at ASSS-samarbeidet kan komme hele kommune-Norge til gode, påpeker Myrvåg.

En viktig kilde til informasjon for flere
Den nye nettløsningen er versjon «2.0». Det er mange tanker om videreutvikling og nye muligheter. For eksempel jobber ASSS-kommunene med å lage en «Gevinstbank», en oversikt over tiltak som på ulike måter har bidratt til økt effektivitet og kvalitet i tjenestene. Den vil etter hvert også bli en del av ASSS-nettsidene.

- Det er alltid utfordrende å presentere statistikk, ikke minst fordi analysen og forklaringen på hvorfor tallene ser ut som de gjør, ikke nødvendigvis har ett strek under svaret. Men ved å gjøre materialet mest mulig tilgjengelig tror vi at diskusjonen om hva som er gode tjenester, både i ASSS-kommunene og i resten av kommune-Norge, vil bli mer informert, sier Jalling.