Folkehelsekoordinator Greta Klevstad leder arbeidet i kommunen.

- Vår inngang til deltakelsen er at vi har jobbet mye med utfordringsbildet. Vi har en nylig vedtatt kommunedelplan oppvekst, og vi er i gang med å utvikle tiltak. Kommunedelplan oppvekst peker på frafall i skolen som et viktig innsatsområde for Vestvågøy. Vestvågøy kommune er en kommune med mange muligheter, tiltak, prosjekter og aktiviteter, men likevel en kommune der alt for mange barn og unge faller utenfor, eller står i fare for å falle utenfor, sier Klevstad

Har ambisjoner

- Vi ønsker å lære nye verktøy i utviklingen av forebyggende tiltak, og vi ser frem til å lære oss en måte å synliggjøre at det lønner seg å forebygge og investere i mennesker.

Greta Klevstad forteller videre at arbeidet er godt forankret.

- Dette arbeidet er forankret i kommunedelplan oppvekst som ble vedtatt av kommunestyret i juni 2020, og i den fireårige handlingsplanen 2021 - 2024. Vi har samlet kommunen på tvers av alle aktuelle tjenester, hatt flere møter og invitert inn folk som har lyst til å jobbe med utfordringen vår. Mange var interessert, og vi har i dag ei arbeidsgruppe bestående av barnehage- og skoleadministrasjonen, grunnskole, videregående skole, helsesykepleier, fysioterapeut, Kommunepsykolog, NAV, Fritidsklubben, SLT, Politikontakt og Folkehelsekoordinator.

Opparbeidet innsikt skal brukes videre

- Vi har funnet at alt for mange av ungdommene i Vestvågøy ikke fullfører videregående skole, og vi har satt oss som mål at alle skal fullføre. Akkurat nå sitter vi med en del spørsmål som vi må finne svar på og grave videre i, sier Klevstad

Det er spørsmål som:

  • «Hvordan får vi alle til å fullføre videregående skole?»
  • «Hva gjør at ungdom fullfører videregående skole?»
  • «Hva skal til for at ungdom gleder seg til å gå på skole?»

- Vi går nå inn i en prosess hvor vi skal spørre og grave dypere i disse spørsmålene. Her må vi nok involvere både barn, unge og voksne. Forhåpentligvis ligger løsningen til tiltaket i svarene vi får, forteller Klevstad.

Neste steg i arbeidet er å omsette innsikten over til tiltak gruppa tror treffer målgruppa. Da vil også utenfor-regnskapet brukes får å beregne økonomiske potensielle besparelser tiltakene kan gi.

- For oss har deltagelse i læringsnettverket vært en god anledning til å reflektere over måten vi jobber på, og se på oss selv og det forebyggende arbeidet i et litt større perspektiv, forteller hun.

I desember starter arbeidet med læringsnettverk 2 i Nordland.

Lenkeblokk Icon Utenfor-regnskapet