Til hovedinnhold

Internkontroll i kommunene

Kommunesektoren har ansvar for mange tjenester av stor betydning for folks liv. Vi forvalter store ressurser og er avhengige av tillit fra innbyggerne. Internkontrollen er en del av kommunens styring og ledelse. Den hjelper oss å holde orden i eget hus.

Artikler

Foto: Shutterstock

Hvor skal vi begynne? Internkontroll på 1-2-5

Kommunedirektøren har det overordnede og samlede ansvaret for hele kommunen/fylkeskommunen. Gjennom delegering får ledere på ulike nivåer ansvar for internkontroll på sitt område, men kommunedirektøren har alltid ansvar for hele organisasjonen.

Foto: Mostphotos, Aleksandr Khakimullin

Årlig rapportering av internkontroll

Kommuneloven krever at kommunedirektøren rapporterer til kommunestyret og fylkestinget om internkontroll minst én gang i året. Dette er en ny bestemmelse, og du er kanskje usikker på hvordan det kan gjøres? Her er spørsmål og svar om årlig rapportering.

Last ned

Foto: KS

Foto: KS

Lenkeblokk Icon Kommunedirektørens internkontroll (PDF)
Foto: Tierra Mallorca/Unsplash

Møteplass for deg som jobber med internkontroll

Lurer du på hvordan de jobber med internkontroll i andre kommuner? Har du fått ansvar for å koordinere arbeidet med internkontroll i din kommune eller i en virksomhet?

Foto: KPMG

Slik sikrer du oppfølging av personvern og informasjonssikkerhet

Har du behov for systematisk orden på personverndata og informasjonssikkerheten i kommunen din? Her får du hjelp og verktøy.

Slik jobber kommuner med internkontroll

Her finner du informasjon og eksempler på hvordan ulike kommuner og fylkeskommuner jobber med internkontroll. 

Foto: Mostphotos

Lær mer om internkontroll digitalt

På KS Læring er det tilgjengelig E-læring og digital opplæring i internkontroll for ledergrupper og ledere.

Foto: Mostphotos

Podkastserie om internkontroll

Hva er forholdet mellom kontroll og tillit? Og skal det være lov å gjøre feil? Hør podkastserien vår "Orden i eget hus" om internkontroll i kommunene.

Foto: KS

Opptak av webinaret 22. oktober 2021: Kom i gang med internkontroll

Her får du høre Tina Skarheim snakke om hva som er minimums-internkontroll, god internkontroll og fordelene med å ha en risikobasert internkontroll.

Foto: Illustrasjon: Bly

Kompetansepakke for kommuner og fylkeskommuner

Personvernforordningen (GDPR) innebærer at kommuner og fylkeskommuner skal gjennomføre og dokumentere at ansatte har gjennomført opplæring i personvern og informasjonssikkerhet.

Foto: Aleksandr Khakimullin, Mostphotos

Hvorfor skal vi ha internkontroll?

Det korte svaret på det er at vi skal ha internkontroll fordi det står i loven. Det litt lenger svaret er at vi skal ha god internkontroll fordi det er god ledelse, fordi det lønner seg og fordi det skaper kvalitet og trygghet.

Foto: Mesut Kaya, Unsplash

God internkontroll er mer enn å følge loven

Kommuneloven sier at kommuner og fylkeskommuner skal ha internkontroll for å sikre at lover og forskrifter følges. Dette er et minimumskrav som setter rammer for statlig tilsyn. I praksis vil internkontrollen ofte inneholde mer enn lovens minimumskrav.

Foto: Shutterstock

Modell for god internkontroll

I kommunesektoren er internkontrollarbeidet omfattende og komplisert. Det kan være vanskelig å få oversikt. Derfor har KS utviklet en samlet modell for internkontroll i kommuner og fylkeskommuner.

Foto: Mostphotos, Andrey Popov

Milepæler for internkontrollen

Modenhetspyramiden gir et bilde på ulike milepæler for internkontroll og hva som kjennetegner dem. Pyramiden er nyttig for å finne ut hvilket nivå på internkontroll den enkelte kommune har, og hvor man ønsker å være.

Foto: Shutterstock, Krankenimages

Tre råd på veien mot intern kontroll

Å ha god internkontroll handler om hva vi gjør, og om hvordan vi gjør det. Å styrke internkontrollen dreier seg om mye av det samme, men vi konsentrerer oss om det som skal forbedres.

Les mer om internkontroll

Les flere artikler

KONTAKT