- Ansatte i kommunale barneverntjenester er under et stort arbeidspress. I mange kommuner er det økning i antall saker til barnevernet, og regjeringen kommer med stadig nye føringer for tjenesten. Folkevalgte bør ta et større eierskap til barnevernet og utnytte det politisk handlingsrommet som finnes lokalt slik at kommunen kan levere enda bedre tjenester til utsatte barn og unge, sier KS' regiondirektør i Hedmark og Oppland, Trond Lesjø.

Barnevernløftet Innlandet
I Hedmark og Oppland er 23 kommuner med på barneverløftet. Gjennom en tre timers økt med et samlet kommunestyre er folkevalgte gitt større innsikt i tjenestens arbeid.  Ordfører i Nord-Odal kommune Lise Selnes mener det det har gitt kommunens ledelse nødvendig innsikt og kunnskap.
- Kommunestyret fikk gjennom denne økta en enorm kompetanseheving. Vår egen barnevernsleder beskrev hvordan barnevernstjenesten fungerer, KS gav oss innsikt i hva det politiske handlingsrommet er og det økte ansvaret kommunene vil få for barnevernstjenesten de nærmeste årene. Tilbakemeldingene fra et samlet kommunestyre var positive. Nå starter arbeidet for et aktivt eierskap av en tjeneste for de mest sårbare i kommunen vår, sier Lise Selnes.

Innsikt og kunnskap hos folkevalgte
Det er kommunestyret som har det øverste ansvaret for hva slags barnevern en kommune har. Et aktivt eierskap gir rom for å mene noe om og gi barnevernet de rammer som er nødvendig.  For administrasjonen blir det viktig å integrere arbeidet med barnevernet inn mot flere deler av organisasjonen, slik at forebygging i sårbare familier kan skje på et tidligst mulig tidspunkt. Dette krever et aktivt eierskap fra både politisk og administrativ ledelse.  
- Gjennom «Barnevernløft Innlandet» har politisk og administrativ ledelse sammen fått en kompetanseheving som i større grad gir oss et felles språk der vi kan løfte barnevernet politisk. Vår barnevernstjeneste føler seg i større grad sett og jeg forventer at kommunestyret vil få mulighet til i større grad å utøve aktivt eierskap, sier Selnes.

Barnevernløftet er et utviklingstiltak iverksatt og drevet av KS. Ta kontakt med Effnettverket og Veslemøy Hellem dersom din kommune ønsker å komme i gang med et lignende arbeid som det Innlandet har gjort.