Periode          Nettverksnavn

10.2018 - 2020           Nettverk for arbeidsgiverpolitikk

09.2017 - 2020           Styrket kvalitet i samhandlingen for utsatte barn og unge 

10.2017 - 04.2018      Hverdagsrehabilitering 2017-2018

01.2018 - vår 2019     Barnevernløft for Innlandet

06.2017 - 02.2018      Nettverk for egenkontroll og tilsyn

03.2017 - 03.2018      Nettverk for naturfare og klimatilpasning

10.2016 - 01.2017      Pleie- og omsorgstjenester for eldre 

10.2016 - 11.2017      Barnevernsnettverk vest 2016-2017

09.2016 - høst 2017   Hverdagsrehabilitering 2016-2017

09.2016 - høst 2017   Introduksjonsordningen for flyktninger # 4 

03.2016 - vår 2017     Økonomi- og styringsnettverk 2016-2017

02.2016 - 04.2017      Utviklingsnettverk 2016-2017 (ROBEK)

01.2016 - 09.2016      Eiendomsnettverk 2016

02.2016 - 11.2016      Internkontrollnettverk 2016

01.2016 - 04.2017      Skolenettverk 2016

10.2015 - 01.2017      Introduksjonsordningen for flyktninger # 3

09.2015 - 09.2016      Introduksjonsordningen for flyktninger # 2

08.2015 - 09.2016      Introduksjonsordningen for flyktninger # 1

09.2015 - 06.2017      Boligforvaltning

02.2015 - 05.2016       Helse og omsorg 2015

02.2015 - 01.2016      Barnevernstjenester 2015

03.2015 - 05.2016      ROBEK IV

01.2015 - 04.2016      Klimatilpasning # 1

10.2015 - 10.2016      Hverdagsrehabilitering # 3

04.2015 - 06.2016      Hverdagsrehabilitering # 2

11.2014 - 01.2016      Hverdagsrehabilitering # 1

Løpende                      Kvalitet og helhetlig styring