Nettverksarbeidet skal bidra til å styrke kvaliteten på det systematiske og samhandlende arbeidet med utsatte barn og unge.

Les også: Skal skape bedre tjenester for barn og unge

Å yte riktige tjenester til rett tid for barn og familier som trenger et koordinert tilbud er en stor og viktig utfordring for kommunene. God samhandling på tvers av fag, sektorer og forvaltningsinstanser er nødvendig og forutsetter helhetlig tilnærming til organisering og ressursutnyttelse.

I 2017 startet KS i samarbeid med Møreforskning/NIBR og Nordisk ministerråd et tre-årig utviklingsprosjekt for å styrke kvaliteten i kommunale tjenester. Ti kommuner ble invitert til å delta i et nettverk for å arbeide med tverrgående læringsprosesser, og bruk av nye indikatorer på samhandling i tjenester for utsatte barn og unge. 

Nettverkets samlinger i 2018:

 • 8.-9. februar
 • 3.-4. mai
 • 12.-13. september
 • 5.-6. desember. 

Fakta

Deltakerkommuner:

 • Halden
 • Gjøvik
 • Lunner
 • Råde
 • Sørum
 • Averøy
 • Skaun
 • Steinkjer