Sammen med 6-8 kommuner, Impact StartUp, sentrale aktører og et knippe sosiale entreprenører rigger KS en arena for læring, erfaringsutveksling og handling. Målet er å utforske og lære mer om hva som skal til for å lykkes sammen i praksis.

Med oss på laget har vi Impact StartUp, Ferd Sosiale Entreprenørers program, som hjelper sosiale entreprenører ut av startgropa for å bli gode samarbeidspartnere for offentlig sektor.

Lenkeblokk Icon Les hele invitasjonen

- Sammen har vi laget et program som passer for deg som ønsker et skreddersydd opplegg, hvor du og  kollegaer fra egen kommune eller bydel møter andre kommuner i totalt 6 felles samlinger, sier spesialrådgiver i KS, Veslemøy Hellem, som er ansvarlig for tilbudet i KS.

Programmet som har fått navnet EffektLab starter opp i februar 2022 med digitale halv- og heldagssamlinger ut året. Vi legger også opp til også å kunne møtes fysisk i Oslo.  

Utveksle erfaringer med sosiale entreprenører

Samlingene skal berede grunnen for oppstart av et faktisk samarbeid.
- Vi dykker ned i spørsmål oml forankring, tillit, taushetsplikt, internkontroll, anskaffelser, finansieringsmuligheter og avdekker vanlige fallgruver. Dere får veiledning og kunnskap til å utforske kommunens behov og kunnskap til å finne ut når det kan være riktig å inngå et samarbeid. Vi legger opp til møter og erfaringsutveksling med dyktige sosiale entreprenører, og vi lærer fra kommuner og eksperter som har gått opp løypa før oss. KS og Impact StartUp bidrar med foredragsholdere, oppdatert kunnskap på feltet, veiledning på case, verktøy, metoder og prosessledelse, sier Veslemøy Hellem.

- Mitt råd til en kommune eller bydel som ønsker å samarbeide med sosiale entreprenører er å tørre å våge, å la seg bli begeistret, å la seg bli inspirert av nye måter å tenke på og nye måter å jobbe på, sier Heidi Karlsrud Nordli, seksjonssjef Seksjon Lavterksel, Bydel Nordre Aker. 

Påmeldingsfristen er 20. januar.   

Er dette noe for deg og din kommune?

Deltakelse er gratis, men kommunen må selv dekke reise- og oppholdsutgifter til fysiske møter.

Har du spørsmål om programmet er du velkommen å kontakte Veslemoy.Hellem@ks.no , mobil 92623733, eller Hilde.Ravnaas@ks.no , mobil 91632218.