Til hovedinnhold

Inn i jobb

Hvordan får vi personer som står utenfor arbeidslivet inn i jobb i kommunesektoren? Inn i jobb er et nettverk for kommuner som vil jobbe systematisk med dette. Her finner du informasjon og inspirasjon.

Artikler

Foto: Grimstad kommune

Aslak og Grimstad først ut i landet

Grimstad kommune er først ut i landet med å ansette en Inn i jobb-kandidat til fast jobb, etter den nye fortolkningen av kvalifikasjonsprinsippet. Den heldige ble Aslak Johnsen.

Foto: Anne Elisabeth Næss/KS

Bli med på nettverket Flyktninger i jobb

KS inviterer nå alle kommuner til å bli med i et nytt utviklingsnettverk. Nettverket skal arbeide for å få flere flyktninger i jobb og starter opp denne våren. Informasjonsmøte 19. april.

Foto: Grimstad kommune

Mulighetene for unntak fra kvalifikasjonsprinsippet

KS har sammen med forhandlingssammenslutningene kommet frem til en ny forståelse av mulighetene for unntak fra kvalifikasjonsprinsippet. Her får du en oversikt over gjeldende rett.

Foto: Inn i jobb

Webinar: Hva vet vi om ungt utenforskap og arbeidsinkludering?

Hva vet vi om de ca. 100.000 unge som står utenfor arbeid, opplæring og utdanning i Norge? Og hvordan kan vi få dem kvalifisert og inn i jobb i kommunal sektor? Se opptak av webinaret der vi går igjennom tre forskningsrapporter om dette temaet.

Foto: KS

Inn i jobb-samarbeidet fortsetter med ny kraft

KS, NAV og forhandlingssammenslutningene i kommunal sektor er enige om å fortsette det gode samarbeidet med å få unge i utenforskap inn i kommunale jobber. En ny avtale som gjelder ut 2027 er signert.

Foto: KS

KS-podkast: Inn i jobb

Prosjektet "Inn i Jobb" skal hjelpe kommunene med å inkludere flere unge inn i kommunale jobber. Prosjektet har vært i gang i to og et halvt år, og det er straks klart for kull nummer tre.

Ønsker du å bli kontaktet ved nye arrangementer?

SISTE OM INKLUDERENDE ARBEIDSLIV (IA)

Foto: Fotograf: Anne Elisabeth Næss

Stor interesse for KS-nettverket Flyktninger i jobb

46 kommuner har meldt seg på KS-nettverket Flyktninger i jobb, som har oppstart i disse dager. Hensikten er å få flere flyktninger raskere i jobb.

Foto: Privat

– Sosial sikkerhet viktigere i EU etter pandemien

– Pandemien løftet oppmerksomheten i EU rundt betydningen av å ha et sosialt sikkerhetsnett, sier Kristina Jullum Hagen, avtroppende arbeidsråd ved Norges delegasjon til EU i Brussel.

Foto: IA bransjeprogram barnehage (KS)

IA bransjeprogram barnehage arrangerte erfaringskonferanser

IA bransjeprogram barnehage har gjennomført fire regionale erfaringskonferanser - i Ålesund, Hamar, Bodø og Stavanger våren 2024. Se presentasjonene her.

Foto: Bly

Arbeidslivsfrokost: Hvordan bidra til likestilling i arbeidslivet?

Målet om å forebygge diskriminering og å fremme likestilling i arbeidslivet er alle enige i, men er dagens aktivitets- og redegjørelsesplikt (ARP) riktig virkemiddel? Det er tema for KS’ arbeidslivsfrokost 10. juni.

Foto: KS

Meld deg på Arbeidslivskonferansen 2024

KS' årlige arbeidslivskonferanse arrangeres 11. og 12. september i Oslo. Nå kan du melde deg på. «Det umuliges kunst» er tittelen på årets konferanse - hvordan løse flere oppgaver når det blir færre i yrkesaktiv alder?

Foto: Shutterstock

Hva hemmer og fremmer godt arbeidsmiljø i barnehagen?

Kartleggingsprosjektet har fokusert på å forbedre arbeidsmiljøet og redusere sykefraværet i 74 utvalgte barnehager. Prosjektet har vært en del av et bredere initiativ som tar sikte på å styrke partssamarbeid, ledelse og medarbeiderskap.

Les flere artikler

KONTAKT