Inn i jobb

Hvordan får vi personer som står utenfor arbeidslivet inn i jobb i kommunesektoren? Her viser vi ulike grep og metoder for å lykkes. Nå kan din kommune også bli med på nettverksarbeidet Inn i jobb. Les mer under.

I fremtiden trenger vi alle mann på dekk

KOMMUNESPEILET

I fremtiden trenger vi alle mann på dekk

Kommunal sektor er gode på inkludering og arbeidstrening, ikke så gode på å ansette folk uten formell utdanning. KS’ prosjekt Inn i Jobb skal sørge for at flere ufaglærte skal finne sin plass i det kommunale. I Grimstad ser de allerede at arbeidet nytter.

Webinar: Inn i jobb - fra erfaring til varig endring

Webinar: Inn i jobb - fra erfaring til varig endring

Her kan du se opptaket fra webinaret om hvordan få unge inn i jobb. Erfaringene begynner å bli mange blant kommuner og unge som deltar i Inn i jobb-prosjektet. Hvordan går vi fra erfaringer til varig endring?

Inn i jobb: - Kommunal sektor bør ha samme ordninger som i staten

Inn i jobb: - Kommunal sektor bør ha samme ordninger som i staten

Dette var deltakerne enige om på Arendalsuka da KS inviterte til diskusjon om «Fra utenforskap til inn i jobb i kommunal sektor – kan det gjøres enklere?». KS vil nå gå i gang med å følge opp dette

Webinar om kvalifikasjonsprinsippet og inkludering

Webinar om kvalifikasjonsprinsippet og inkludering

I offentlig sektor gjelder kvalifikasjonsprinsippet som innebærer at den best kvalifiserte for stillingen skal få jobbtilbud. Se webinaret i opptak her.

Nye Inn i jobb-nettverk starter opp i oktober

Nye Inn i jobb-nettverk starter opp i oktober

Nå har din fylkeskommune eller kommune mulighet til å bli med på et viktig arbeid for å få flere unge mennesker kvalifisert for og inn i jobb. KS inviterer kommuner over hele landet til oppstart av nytt kull av nettverket Inn i jobb.

Inn i jobb – i KS – etter mange år utenfor arbeidslivet

KOMMUNESPEILET

Inn i jobb – i KS – etter mange år utenfor arbeidslivet

Aase Beate Hagen ble operert for hjernesvulst som 26 år gammel student. Hun fikk skader under operasjonen som ga henne en varig redusert arbeidsevne til 50 prosent. Å komme inn på arbeidsmarkedet, til tross for at hun er kvalifisert, har tatt tid.

Webinarrekken "Inn i jobb" skal inspirere kommuner

Webinarrekken "Inn i jobb" skal inspirere kommuner

Webinarrekken "Inn i jobb" fra KS skal gi kommuner inspirasjon til hvordan vi får unge som i dag står utenfor arbeid og utdanning, inn i jobb i vår sektor. Her ser du fire webinarer og en film som kan inspirere til videre arbeid med inkludering.

Let etter kompetanse på Arbeidsplassen.no

Her kan arbeidsgivere søke etter nye medarbeidere - etter kompetanse, tilgjengelighet og aktualitet. Søk etter nye kolleger hos NAV:

Lover og relger knyttet til ansettelser

Her har vi samlet aktuell informasjon om hvilke juridiske hensyn du må ta når du skal lyse ut stillinger eller ansette noen.

Prosjektet bak nettsidene

Et FoU-prosjekt lagt opp som en innovasjonsprosess er grunnlaget for disse nettsidene. Her finner du mer informasjon om prosjektet.

Inn i jobb-lansering – klare til felles innsats

Inn i jobb-lansering – klare til felles innsats

Antallet unge i utenforskap har økt under koronapandemien. I dag står titusenvis av unge mennesker uten skoleplass og jobb. KS har lansert en felles innsats for å få flere unge inn i jobb. Se det i opptak her.

5 gode grep

5 gode grep

Hva må til? Her har vi samlet 5 gode grep som kan øke kommunesektorens sjanse for å lykkes med å rekruttere personer på utsiden av arbeidslivet inn i jobb.

Innovasjonsmetodikk

Innovasjonsmetodikk

Klar til innsats - hva nå? Her beskriver vi en innovasjonsmetodikk som har blitt testet ut av enkelte kommuner i et innovasjonsprosjekt om å få flere inn i jobb.

Gode eksempler

Gode eksempler

Flere kommuner jobber målrettet med å få personer utenfor arbeidslivet inn i jobb. Og resultatene er gode! Vi har samlet et knippe kommuner som kan inspirere og motivere.

KS-podkast: Inn i jobb og høstens webinarer

KS-podkast: Inn i jobb og høstens webinarer

I Lyngdal har Malin vært utenfor både arbeid og utdanning i seks år. Nå har hun fast jobb i kommunen og har tatt fagbrev, og har ifølge seg selv fått et helt nytt liv. Alt gjennom et kommunalt prosjekt.

KS-podkast om prosjektet "Inn i jobb"

KS-podkast om prosjektet "Inn i jobb"

Onsdag 16. juni ble prosjektet «Inn i jobb» lansert, et samarbeid mellom KS, NAV og arbeidstakerorganisasjonene i kommunesektoren.

Inn i jobb

Inn i jobb

Å redusere antall unge i utenforskap er en av de store og kanskje mest krevende samfunnsutfordringer i dag. Proba og Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) ved OsloMet har undersøkt hvem unge i utenforskap er og hvilken rolle kommuner som rekrutterer kan ta.

Ønsker du å bli kontaktet ved nye arrangementer?

SISTE OM INKLUDERENDE ARBEIDSLIV (IA)

Les flere artikler

KONTAKT