Til hovedinnhold

Likestilling og diskriminering

Alle kommunenes innbyggere skal sikres like muligheter til å bidra og til å delta i fellesskapet, uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og nedsatte funksjonsevne.

Artikler

Et felles europeisk likestillingsløft

15 år har gått siden de første europeiske kommunene signerte det Europeiske Charteret for likestilling. Det skal nå oppdateres for å bli mer relevant. KS oppfordrer norske kommuner og fylkeskommuner å delta i dette felles europeiske likestillingløftet.

Stopp hatefulle ytringer

Hets og trusler er en trussel mot demokratiet. KS jobber for å sikre lokale folkevalgte et bedre vern. Stiftelsen Cultiva står bak en nasjonal kampanjefilm mot netthets. KS og en rekke andre organisasjoner stiller seg bak.

Likestillings- og diskrimineringsombudet

SISTE OM LIKESTILLING OG DISKRIMINERING

Les flere artikler

KONTAKT