Til hovedinnhold

Likestilling og diskriminering

Alle kommunenes innbyggere skal sikres like muligheter til å bidra og til å delta i fellesskapet, uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og nedsatte funksjonsevne.

Artikler

Foto: Bufdir

Nytt kurs skal gjøre kommunen til et bedre sted

Nytt e-læringskurs for ansatte og ledere skal gjøre kommuner og andre offentlige virksomheter bedre rustet til å jobbe med likestilling, inkludering og mangfold.

Foto: Mostphotos

KS initierer viktig undersøkelse om likelønn

KS har satt i gang et prosjekt for å se nærmere på hvordan kommuner jobber med aktivitets- og redegjørelsesplikten for arbeidsgivere. Dette er et viktig arbeid, og vi trenger hjelp fra kommuner for å få en bedre forståelse for utfordringene med plikten.

Foto: Mostphotos

Et felles europeisk likestillingsløft

15 år har gått siden de første europeiske kommunene signerte det Europeiske Charteret for likestilling. Det skal nå oppdateres for å bli mer relevant. KS oppfordrer norske kommuner og fylkeskommuner å delta i dette felles europeiske likestillingløftet.

Stopp hatefulle ytringer

Hets og trusler er en trussel mot demokratiet. KS jobber for å sikre lokale folkevalgte et bedre vern. Stiftelsen Cultiva står bak en nasjonal kampanjefilm mot netthets. KS og en rekke andre organisasjoner stiller seg bak.

Likestillings- og diskrimineringsombudet

SISTE OM LIKESTILLING OG DISKRIMINERING

Les flere artikler

KONTAKT