Sammen med konsulentselskapet EY skal KS nå undersøke hvordan kommunene jobber med de skjerpede reglene om aktivitets- og redegjørelsesplikten, og da især plikten til å rapportere på likelønn. Dette vil hjelpe oss med å finne ut hvor skoen trykker og hvordan vi kan gjøre det lettere for kommunene å følge reglene.  

Hva går undersøkelsen ut på?

  1. Kvantitativ del: Denne vil nå ut til alle norske kommuner, og målet er å få en generell forståelse av arbeidet med likestilling og likelønnsrapporteringen. NB! Undersøkelsen sendes til postmottak i hver kommune og må distribueres videre til de aktuelle respondentene 
  2. Kvalitativ del: Et representativt utvalgte kommuner vil bli invitert til dybdeintervjuer for å forstå spesifikke utfordringer og løsninger mer detaljert. 
  3. Sanntidsoppfølging: Et mindre antall kommuner vil bli valgt ut for å overvåke deres likelønnsrapportering i sanntid. Dette vil gi verdifull innsikt i hvordan regelverket fungerer i praksis og hvilke utfordringer som kan oppstå underveis. 

Hvorfor delta? 

Det er ingen som kjenner likestillings- og likelønnsutfordringene i kommunene bedre enn kommunene selv. Ved å bidra til denne undersøkelsen hjelper dere KS og EY med å få et klarere bilde av situasjonen samtidig som dere dere bidrar til en kunnskapsbank som alle kommuner vil dra nytte av. I etterkant av undersøkelsen deler vi gode løsninger og vi adresserer utfordringer. Sammen kan vi jobbe mot en mer likestilt kommunal sektor. 

Når EY tar kontakt angående undersøkelsen, oppfordrer vi dere til å engasjere dere. Ditt bidrag er verdifullt for fremtidens likelønnsarbeid. 

Ved spørsmål, vennligst kontakt med fagansvarlig for FOU-prosjektet i KS: Amna Veledar, eller EY ved Inger Eline Romundgard (inger.e.romundgard@no.ey.com