KS er medlem i den felleseuropeiske paraplyorganisasjonen for kommuner og regioner i Europa – CEMR (Council of European Municipalities and Regions).  For å fremme likestilling på lokalt og regionalt nivå, lanserte CEMR «European Charter for Equality of Women and Men in Local Life» i 2006. Charteret er både et politisk dokument og et praktisk instrument. Nær 2.000 kommuner og regioner fra 36 land har sluttet seg til Charteret. Blant disser er 38 norske kommuner og fylkeskommuner.

I anledning Charterets 15-års jubileum holdt CEMR i 2021 en rekke seminarer med medlemmer og partnere, for å drøfte hvordan Charteret kunne forbedredes og moderniseres. CEMR inviterer alle medlemmer til en presentasjon av de endelige forslagene til endringen av Charteret. Webinaret er åpent for alle.  

Ved å delta på webinaret vil man få innsikt i hva CEMR gjør på likestillingsfeltet og for å få en innføring i Charteret. Gjennom deltakelse i felles europeiske paraplyorganisasjoner som CEMR, har man mulighet til både å samarbeide og la seg inspirere av våre europeiske naboer, og til å påvirke EU og andre europeiske-prosesser som har direkte konsekvenser for kommunesektoren.

Du kan lese mer om CEMRs arbeid for likestilling her

Praktisk informasjon:
Navn på webinaret: “European Charter for Equality: Local initiatives to global movement”
Dato: 7. Mars 2022, kl 14.30 – 15:4
Hvor: Zoom (link kommer)
Påmeldingsfrist 4. Mars : Skjema på nett

Fakta om CEMR

CEMR ble stiftet i 1951 og representerer kommuneorganisasjoner i mer enn 40 land og 150.000 kommuner og regioner. Organisasjonen setter dagsorden på europeisk nivå, og forsøker å påvirke EUs politikkutforming med å understreke viktigheten av lokale og regionale myndigheters medvirkning.