Aktivitets- og redegjørelsesplikten (ARP) er lovfestet i likestillingsloven § 26 første ledd og skal styrke arbeidet for et mer likestilt arbeidsliv.
 
Arbeidsgivers plikt til å arbeide for likestilling ble forsterket i 2020, og som arbeidsgiver har kommunene en aktiv plikt til å jobbe målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering på arbeidsplassen. Hensikten er å avdekke de utfordringene som finnes slik at man har mulighet til å gjøre noe før de utvikler seg til en klagesak eller konflikt.
 
Hva er spesielt for kommunal sektor?
På webinaret ble det informert om hva som inngår i denne plikten og hva er spesielt for kommunal sektor.
KS snakket om hvordan avdelingen for arbeidsliv jobber.
Likestillings- og diskrimineringsombudet, ved Hanne Bjurstrøm og Inger Eline Romundgard, informerte om hva som ligger i denne plikten og hva som er essensielt for kommunale virksomheter.
For å belyse hvordan kommunen kan jobbe med ARP bidro Kristiansand kommune ved å snakke om hvordan de har jobbet med dette i kommunen. Ordfører Jan Oddvar Skisland var med fra Kristiansand.
 
Beskrivelse av webinaret
Marit Leinhardt, avdelingsleder for arbeidsgiverpolitikk i KS, ledet webinaret.
KS ved Tor Arne Gangsø, områdedirektør for KS Arbeidsliv, fortalte litt om ulike prosjekter KS er involvert i som angår et mer inkluderende arbeidsliv.
LDO med likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm og Inger Eline Romundgard gikk i dybden på hva som inngår i ARP og hvordan kommunene skal og bør jobbe med det fremover.
Avslutningsvis fortalte ordfører fra Kristiansand kommune, Jan Oddvar Skisland, om hvordan de som kommune de siste årene har satset på ARP og hvilke resultater dette har gitt.