Vi vet at netthets er en del av folks hverdag over hele verden. Vi vet at 4 av 10 lokalpolitikere har vært utsatt for hatefulle ytringer eller trusler. For halvparten av dem førte det til at de vurderte å slutte med politikk. 

Temaside om hets og trusler

Hets og trusler er en trussel mot demokratiet. KS jobber for å sikre lokale folkevalgte et bedre vern. På denne siden finner du siste nytt, gode råd og forskning på feltet.

Les mer på denne siden

Stiftelsen Cultiva har tatt initiativet og laget en nasjonal kampanjefilm mot netthets. De skriver i en uttalelse at: "Vi kan forsøke å ignorere hatet, til og med le av det. Men det påvirker oss, og er en stor trussel mot det de fleste av oss elsker og tar forgitt: Ytringsfrihet og et åpent demokrati. Faren er at hatefulle ytringer på nettet kan skremme folk vekk fra å delta i den offentlige, politiske og demokratiske diskusjon - selve grunnfjellet i et levende demokrati. Historien forteller oss at hatefulle handlinger alltid starter med hatefulle ord". 

KS stiller seg bak sammen med: 

Amnesty Norge
LO
NHO
Landslaget for lokalaviser 
Norsk PEN
Likestillings og diskrimineringsombudet 
Humanetisk forbund
Kristiansand kommune
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Antirasistisk senter