Til hovedinnhold

Topplederne i kommunesektoren

Som toppledere i kommunene spiller rådmenn en særlig viktig rolle. KS har ledelse som et satsningsområde, uttrykt både i Arbeidsgiverstrategien AGS 2020 og andre ledelsespolicyer. Likestilling er sentralt i dette arbeidet. Hvorfor er det så få kvinner?

Foto: Shutterstock

Prosjektnummer:084018

Utførende miljø: ECON Pöyry

Ferdigstilt: 2008

Det er flere kvinner i rådmannsstillinger enn tidligere. Turnover er generelt mindre blant rådmenn nå. Det er også en lønnsforskjell mellom kvinner og menn i denne stillingen på gjennomsnittlig 6 prosent i menns favør, skriver Econ i rapport til KS. Kvinneandelen blant nytilsatte rådmenn i kommunene har økt betydelig de siste årene, fra 23 prosent i 2004 til 36 prosent i 2007. Kvinner i rådmannsstillingen slutter likevel raskere enn menn. Kvinneandelen blant alle rådmenn øker derfor langsomt, fra 13 prosent i 2004 til 18 prosent i 2007. Av de nytilsatte kvinnelige rådmenn fra perioden 2002-2003 var bare 44 prosent fortsatt i rådmannsstillingen etter ett år. For menn er den tilsvarende andelen 65 prosent. Etter fire år er bare 12 prosent av kvinnene i rådmannsstillingen, mens dette gjelder 36 prosent av mennene

KONTAKT