Dette spørsmålet ønsket forskere fra Universitetet i Agder og NORCE å finne ut av. Forskningen har vært en del av prosjektet #drømmejobben, et omdømme- og rekrutteringsprosjekt for kommunesektoren i Agder. Temaet for forskningen er arbeidsrekruttering i kommunal sektor med flyktninger som målgruppe.

- Det er for mange flyktninger som står utenfor arbeidslivet. Det ønsker vi å gjøre noe med og det er bakgrunnen for dette prosjektet, sier seniorrådgiver i KS Agder, Odd Joar Svensson. 

Rapporten er utarbeidet av forskere fra Universitetet i Agder og NORCE, og forskningsgruppen har i tillegg bestått av representanter fra to kommuner og ansatte hos KS Agder. Forskerne Arnhild Leer- Helgesen (UiA), Nina Jentoft og Øyvind Hellang (NORCE) presenterte funnene i rapporten, og personalsjef i Kvinesdal kommune Rune Grimsby orienterte om hvordan de jobber med tematikken i sin kommune.

Les rapporten i sin helhet her

Omtale på Universitetet i Agders sider