Hva handler det om

Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle.

Hvorfor kan kulturfeltet bidra til å nå dette målet?

Feminalen er en musikkfestival som skaper rom for debatt og løfter frem dyktige kvinnelige artister. Festivalen mener at synlig balanse er viktig for å få et musikalsk mangfold. Ung kulturmønstring, som arrangeres i kommunene og fylkeskommunene har stort fokus på å gi barn og unge en trygg arena for deltagelse og mestring. Her siles man ikke ut om man har et innslag som ikke nødvendigvis vil havne på hitlistene. Dette er en viktig og inkluderende arena som skaper like muligheter for alle.