Til hovedinnhold

Likestilling i det kommunale planarbeidet. Hvorfor og hvordan?

Prosjektet skal kartlegge likestillingsaktiviteter i kommune-Norge og vise mangfoldet av de tiltak som er iverksatt. Formålet er å øke aktivitetsnivået på likestillingsfeltet, løfte fram de tiltak som har gitt positive resultater og gi kommunene praktisk verktøy for likestillingsarbeidet.
Foto: Mostphotos

Prosjektnummer:044021

Utførende miljø: Kvinneuniversitetet Nord

Ferdigstilt: 2005

Kommunesektorens interesse og arbeidsgiverorganisasjon (KS) satte høsten 2004 i gang prosjektet Likestilling i kommunalt planarbeid. Prosjektet var et FoU-prosjekt (Forsknings- og utredningsprosjekt) som skulle styrke likestillingsarbeidet i kommunene. Gjennom arbeid i tre ulike nettverk har 10 kommuner satt i verk 20 ulike tiltak for å fremme likestilling på ulike ansvarsområder. Erfaringene fra disse prosjektene gir grunnlag for å gi anbefalinger for hvordan en kommune skal komme i gang med likestillingsarbeid.

KONTAKT