Til hovedinnhold

Hvordan øke kvinneandelen i kommunesektorens politiske maktposisjoner

Prosjektet tar utgangspunkt i problemstillingen: ”Hva skal til for å øke kvinneandelen i kommunesektorens politiske maktposisjoner?” Oppdragstaker skal statistisk kartlegge fordeling av maktposisjoner i kommunesektoren. Deretter dokumentere forhold som hindrer eller fremmer en balansert kjønnsfordeling i 4 case-kommuner.

Foto: Shutterstock

Prosjektnummer:064005

Utførende miljø: Østlandsforskning

Ferdigstilt: 2008

KONTAKT