Publisert: 24.05.2020

Endret: 16.06.2023

Beskrivelsene finner du også ved å gå til "Analyse og statistikk" og bruke filtreringsvalget "Om datagrunnlaget"

ASSS barnehage indikatorbeskrivelser

ASSS barnevern indikatorbeskrivelser

ASSS eiendomsforvaltning indikatorbeskrivelser

ASSS grunnskole indikatorbeskrivelser

ASSS kommunehelse indikatorbeskrivelser

ASSS PLO/TTU indikatorbeskrivelser

ASSS samferdsel indikatorbeskrivelser

ASSS sosiale tjenester indikatorbeskrivelser

ASSS vann, avløp, renovasjon indikatorbeskrivelser

ASSS om datagrunnlaget