Publisert: 12.12.2020

Endret: 25.04.2024

ASSS

A - aggregerte

S - styringsdata for

S - samarbeidende

S - storkommuner

ASSS-samarbeidet skal bidra til læring og utvikling i partnerskap mellom kommunene og KS. Samarbeidet skal også kunne styrke interessearbeidet overfor staten og andre samfunnsaktører, og bidra inn i KS’ rolle som utviklingspartner for resten av kommune-Norge.

_________________________________________________________________________________________________

Partene i ASSS skal sammen

  • utvikle relevante sammenliknbare styringsdata til bruk i utvikling av tjenestene og planlegging både på kort og lang sikt
  • bruke ASSS som en arena for å interessepolitiske synspunkter og drøfte felles faglige utfordringer mellom kommunene, KS, statlige organer og andre relevante parter
  • drøfte faglige problemstillinger knyttet til økonomistyring og tjenesteproduksjon
  • utveksle erfaringer om gode løsninger («beste praksis») og aktuelle problemstillinger
  • skape et velfungerende utviklingsmiljø for å frembringe kunnskap om effektive arbeidsprosesser og tjenester i kommunene

_________________________________________________________________________________________________

ASSS styret

ASSS-styret består av administrativ ledelse i de 12 ASSS-kommunene og representanter fra KS. Styrelederansvaret går på rundgang mellom kommunene, med en intervall på to år. Styrets arbeidsutvakg består av forrige, nåværene og påtropende lederkommune, og Oslo.

_________________________________________________________________________________________________

Tjenestenettverkene

Nettverkene består av økonomer, fagpersoner og ledere med ansvar for tilhørende tjenesteområde i ASSS-kommunene.

Hovedformålet med nettverkene er å fremskaffe og anvende data som er egnet for sammenligning over tid og mellom kommuner. Tjenestenettverkene skal være en lærings-og utviklingsarena med vekt på analyse, kvalitetsutvikling og effektivisering av kommunenes tjenesteproduksjon. Kontinuerlig forbedring av datakvalitet er en viktig del av nettverkenes arbeid.

Du ser oversikt over ASSS-nettverkene her ASSS organisering

_________________________________________________________________________________________________

www.asss.no

KS har redaktøransvaret for nettsiden www.asss.no, men KS og ASSS-kommunene samarbeider om å utarbeide innholdet til nettsiden. www.asss.no er en del av www.ks.no.

_________________________________________________________________________________________________

ASSS organisering

Du kan lese mer om resten av ASSS-samarbeidet ved å klikke på bildet under og åpne boblene i kartet.

imagemqcw8.png

ASSS - aggregerte styringsdata for samarbeidende storkommuner