Virkningstidspunkt for sentrale tillegg, ny garantilønn og tillegg for ansiennitet settes til 11. juni 2021 og resultatet kan iverksettes for medlemmer av Norsk Lektorlag.

Møtebok og protokoll fra meklingen kan leses her.

Nettsiden om Tariff 2021