Til hovedinnhold

Tariff 2020

Tariffoppgjøret 2020 er nå i havn, etter at det ble enighet i meklingen med Sykepleierforbundet natt til 7. januar.

Artikler

Foto: Shutterstock

Meklingsløsning med Norsk Sykepleierforbund

KS og Norsk Sykepleierforbund (NSF) ble 7. januar enige i meklingen for tariffoppgjøret 2020. Meklingsløsningen innebærer at NSF nå omfattes av den samme Hovedtariffavtalen som gjelder for resten av kommunesektoren, med en samlet ramme på 1,7 prosent.

Foto: Johnny Syversen

PRESSEMELDINGER

Ingen sykepleierstreik

- Vi er veldig glade for at meklingen førte fram til en løsning. En sykepleierstreik i kommunene, i den situasjonen landet nå er i, ville vært svært alvorlig, sier arbeidslivsdirektør og forhandlingsleder i KS, Tor Arne Gangsø.

Foto: Mostphotos

Meklingsløsning med Utdanningsforbundet

På bakgrunn av et løsningsforslag framlagt av Riksmekleren, har Utdanningsforbundet akseptert at resultatet fra hovedtariffoppgjøret 2020 i kommunesektoren også omfatter deres medlemmer.

Foto: Mostphotos

Avsluttet legestreik – lokale forhandlinger og videre prosess

Legestreiken ble avsluttet ved bruk av tvungen lønnsnemnd. Tvungen lønnsnemnd som var berammet til 10. og 11. mars 2021, ble utsatt til 9. juni pga LO-sjef Hans Christian Gabrielsens bortgang.

Foto: Johnny Syversen

PRESSEMELDINGER

Legestreiken er over

Regjeringen har søndag 1. november valgt å gripe inn i legestreiken med tvungen lønnsnemnd. Legene går tilbake til arbeid umiddelbart.

B-rundskriv 6/2020 - Iverksettingsrundskriv

KS og de fleste arbeidstakerorganisasjonene har nå vedtatt resultatet ved Hovedtariffoppgjøret 2020. Resultatet kan dermed iverksettes for medlemmer av disse forbundene.

B-rundskriv 4/2020 - Stillinger med særaldersgrense

Ved hovedtariffrevisjonen 2020 ble det avtalt endringer i stillingskodesystemet. Det er derfor behov for en ny ajourføring av oversikten over stillinger med særaldersgrense i KS’ tariffområde.

Foto: Shutterstock

A-rundskriv 1/2020 – Tariffrevisjonen pr. 1.5.2020 - Uravstemning

Vi minner om fristen for uravstemning som er fredag 16. oktober klokken 15.00. Hovedstyret i KS anbefaler alle medlemmene å vedta resultatet ved å stemme «ja» i uravstemningen.

Foto: Mostphotos

Fakta om legenes arbeidstid

KS og Legeforeningen er enige i at fastleger jobber mye. Her følger noen fakta om legenes arbeidstid.

Fakta om fastlegeordningen og legevakt

Fra 26. oktober streiker Legeforeningen. KS er enig i at noen fastleger har for stor vaktbelastning og at vi må gjøre noe med det. Derfor vil KS lage et nytt og bedre legevaktsystem, som både sikrer innbyggerne legevakt og legene gode arbeidsforhold.

Foto: KS

Tariff 2020: KS sier ja til forhandlingsresultatet

KS’ medlemmer har vedtatt ny Hovedtariffavtale pr. 1. mai 2020. Samtlige arbeidstakerorganisasjonene i LO, YS og Unio har gjort det samme, med unntak av Utdanningsforbundet og Norsk Sykepleierforbund.

Foto: Shutterstock

Hovedtariffoppgjøret 2020 – resultatet av uravstemningen

KS’ medlemmer har vedtatt ny Hovedtariffavtale pr. 1. mai 2020. Samtlige arbeidstakerorganisasjonene i LO, YS og Unio har gjort det samme, med unntak av Utdanningsforbundet og Norsk Sykepleierforbund.

Foto: KS

Meklingsløsning med Akademikerne kommune

KS og Akademikerne har meklet på overtid og kommet til enighet. Meklingsløsningen innebærer at Akademikerne har akseptert samme resultat som for LO kommune, Unio og YS.

Foto: KS

PRESSEMELDINGER

Forhandlingsløsning i kommuneoppgjøret

Et par timer etter forhandlingsfristens utløp ved midnatt tirsdag 15. september, ble det klart at KS og de tre forhandlingssammenslutningene LO kommune, Unio og YS kommune var blitt enige om en ny hovedtariffavtale.

Foto: KS

- Frontfagrammen har aldri vært viktigere

Hensynet til både landets økonomi og kommuneøkonomien tilsier at partene i kommunesektoren må forhandle innenfor frontfagets ramme på 1,7 prosent, mener KS’ forhandlingsleder.

Foto: Hege K. Fosser Pedersen

Forhandlingslederne møttes

Tre uker før årets hovedoppgjør i kommunesektoren starter, møttes forhandlingslederne for å få presentert resultatene fra seks partssammensatte utvalg (PSU).

Foto: photos.com

Ord og uttrykk ved tariffoppgjør

I forbindelse med tariffoppgjør dukker det opp ord og uttrykk det kan være nyttig å forstå betydningen av.

Foto: Halogen

Forhandlingsordning og avtalestruktur

KS er overordnet tariffpart og forhandler på vegne av medlemmene med forhandlingssammenslutningene i sentrale tariffoppgjør.

KONTAKT