Tariff 2020

Tariffoppgjøret er nå i havn, med unntak for Utdanningsforbundet, Sykepleierforbundet og Legeforeningen.

Mekling med Sykepleierforbundet og Utdanningsforbundet utsatt

Mekling med Sykepleierforbundet og Utdanningsforbundet utsatt

Meklingen mellom KS og Norsk Sykepleierforbund og Utdanningsforbundet er utsatt til 5. og 6. januar 2021. Utsettelsen skjer i forståelse med Sykepleierforbundet, Utdanningsforbundet og Riksmekleren.

Avsluttet legestreik – lokale forhandlinger og videre prosess

Avslutningen av legestreiken ved bruk av tvungen lønnsnemnd betyr at de vanlige lokale partsrelasjonene gjenopptas. Iverksettelse av forhandlingsresultat etter lokale forhandlinger kan imidlertid først gjøres når Rikslønnsnemndas kjennelse foreligger.

Legestreiken er over

PRESSEMELDINGER

Legestreiken er over

Regjeringen har søndag 1. november valgt å gripe inn i legestreiken med tvungen lønnsnemnd. Legene går tilbake til arbeid umiddelbart.

B-rundskriv 6/2020 - Iverksettingsrundskriv

KS og de fleste arbeidstakerorganisasjonene har nå vedtatt resultatet ved Hovedtariffoppgjøret 2020. Resultatet kan dermed iverksettes for medlemmer av disse forbundene.

B-rundskriv 4/2020 - Stillinger med særaldersgrense

Ved hovedtariffrevisjonen 2020 ble det avtalt endringer i stillingskodesystemet. Det er derfor behov for en ny ajourføring av oversikten over stillinger med særaldersgrense i KS’ tariffområde.

A-rundskriv 1/2020 – Tariffrevisjonen pr. 1.5.2020 - Uravstemning

A-rundskriv 1/2020 – Tariffrevisjonen pr. 1.5.2020 - Uravstemning

Vi minner om fristen for uravstemning som er fredag 16. oktober klokken 15.00. Hovedstyret i KS anbefaler alle medlemmene å vedta resultatet ved å stemme «ja» i uravstemningen.

Fakta om legenes arbeidstid

Fakta om legenes arbeidstid

KS og Legeforeningen er enige i at fastleger jobber mye. Her følger noen fakta om legenes arbeidstid.

Fakta om fastlegeordningen og legevakt

Fra 26. oktober streiker Legeforeningen. KS er enig i at noen fastleger har for stor vaktbelastning og at vi må gjøre noe med det. Derfor vil KS lage et nytt og bedre legevaktsystem, som både sikrer innbyggerne legevakt og legene gode arbeidsforhold.

Tariff 2020: KS sier ja til forhandlingsresultatet

PRESSEMELDINGER

Tariff 2020: KS sier ja til forhandlingsresultatet

KS’ medlemmer har vedtatt ny Hovedtariffavtale pr. 1. mai 2020. Samtlige arbeidstakerorganisasjonene i LO, YS og Unio har gjort det samme, med unntak av Utdanningsforbundet og Norsk Sykepleierforbund.

Hovedtariffoppgjøret 2020 – resultatet av uravstemningen

Hovedtariffoppgjøret 2020 – resultatet av uravstemningen

KS’ medlemmer har vedtatt ny Hovedtariffavtale pr. 1. mai 2020. Samtlige arbeidstakerorganisasjonene i LO, YS og Unio har gjort det samme, med unntak av Utdanningsforbundet og Norsk Sykepleierforbund.

Meklingsløsning med Akademikerne kommune

Meklingsløsning med Akademikerne kommune

KS og Akademikerne har meklet på overtid og kommet til enighet. Meklingsløsningen innebærer at Akademikerne har akseptert samme resultat som for LO kommune, Unio og YS.

Gjennomføring av årlige lokale forhandlinger - høsten 2020

Gjennomføring av årlige lokale forhandlinger - høsten 2020

KS og de tre forhandlingssammenslutningene LO kommune, Unio og YS kommune er blitt enige om en ny hovedtariffavtale.

Enighet om ny SGS 2020 Pensjonsordninger

Enighet om ny SGS 2020 Pensjonsordninger

KS og forhandlingssammenslutningene kom mandag 14. september til enighet om sentral generell særavtale SGS 2020 Pensjonsordninger for perioden 16.9.20 – 31.12.21.

Årslønnsvekstramme 2019 – 2020

Årslønnsvekstramme 2019 – 2020

KS har beregnet årslønnsvekstramma for 2019 – 2020 for fylkeskommuner og kommuner samlet og hver for seg.

Forhandlingsløsning i kommuneoppgjøret

PRESSEMELDINGER

Forhandlingsløsning i kommuneoppgjøret

Et par timer etter forhandlingsfristens utløp ved midnatt tirsdag 15. september, ble det klart at KS og de tre forhandlingssammenslutningene LO kommune, Unio og YS kommune var blitt enige om en ny hovedtariffavtale.

- Frontfagrammen har aldri vært viktigere

- Frontfagrammen har aldri vært viktigere

Hensynet til både landets økonomi og kommuneøkonomien tilsier at partene i kommunesektoren må forhandle innenfor frontfagets ramme på 1,7 prosent, mener KS’ forhandlingsleder.

Forhandlingslederne møttes

Forhandlingslederne møttes

Tre uker før årets hovedoppgjør i kommunesektoren starter, møttes forhandlingslederne for å få presentert resultatene fra seks partssammensatte utvalg (PSU).

Ord og uttrykk ved tariffoppgjør

Ord og uttrykk ved tariffoppgjør

I forbindelse med tariffoppgjør dukker det opp ord og uttrykk det kan være nyttig å forstå betydningen av.

Forhandlingsordning og avtalestruktur

Forhandlingsordning og avtalestruktur

KONTAKT