KS og alle arbeidstakerorganisasjonene i sammenslutningene LO Kommune og YS Kommune og alle arbeidstakerorganisasjoner i Akademikerne kommune har nå vedtatt meklingsløsningen. Lønnsendringene kan med dette iverksettes for arbeidstakere som er medlem av disse organisasjonene og for uorganiserte arbeidstakere.  Norsk Lektorlag avsluttet streiken 11. juni 2021. Lønnsendringene for Lektorlagets medlemmer iverksettes derfor først per denne datoen.

Unio og Norsk Lektorlag avslo meklerens forslag og iverksatte arbeidskamp. Regjeringen stanset Unio-streiken med tvungen lønnsnemnd 4. juni, og resultatet for medlemmer i Unio vil derfor bli avgjort i Rikslønnsnemnda. Per nå vet vi ikke når tvisten vil bli behandlet av nemnda. Lønnsendring skal derfor ikke iverksettes for arbeidstakere som er medlem av arbeidstakerorganisasjoner i Unio.

Rundskrivet omtaler i del I de ulike økonomiske elementene i mellom-oppgjøret. Del II omtaler gjennomføring av lokale lønnsforhandlinger. Del III omtaler ansiennitetstillegg til arbeidstakere som er medlem av arbeidstakerorganisasjoner i Unio, samt medlemmer i Norsk Lektorlag. Vær oppmerksom på rundskrivets omtale av situasjonen (særlig Del III i rundskrivet) for medlemmer av Norsk Lektorlag kun gjelder fram til 11.juni 2021.

Last ned rundskrivet (pdf)