Har du spørsmål til skjemaet, kontakt beredskap@ks.no.

Alle antall må skrives som numeriske verdier, uten bokstaver eller andre tegn.

Streikeskjema