Til hovedinnhold

Ofte stilte spørsmål og svar om Tariff 2021

Her kan du lese om ofte stilte spørsmål og svar rundt Tariff 2021.

Artikler

Hvorfor mener KS at det er viktig å følge frontfagets ramme?

Denne uka publiserer KS ofte stilte spørsmål og svar om Tariff 2021. Første spørsmål ut er hvorfor KS mener det er viktig å følge fronfagets ramme i dette lønnsoppgjøret.

Hvordan forklarer KS at ansatte i kommunesektoren i fjor fikk langt mindre enn ansatte i det såkalte «frontfaget»?

Denne uka publiserer KS ofte stilte spørsmål og svar om Tariff 2021. Andre spørsmål ut er hvordan KS forklarer at ansatte i kommunesektoren i fjor fikk langt mindre enn ansatte i det såkalte «frontfaget»?

Hvordan mener KS at sektoren skal klare å rekruttere sykepleiere uten å øke lønna betydelig?

Denne uka publiseres ofte stilte spørsmål og svar om Tariff 2021: Kommunene rapporterer at sykepleiere er den yrkesgruppen som er vanskeligst å rekruttere – hvordan mener KS at sektoren skal klare å rekruttere sykepleiere uten å øke lønna betydelig?

Er det ikke rimelig at de som har stått i første rekke under pandemien får noe mer enn applaus og fine ord?

Denne uka publiserer KS ofte stilte spørsmål og svar om Tariff 2021. Fjerde spørsmål ut er: Er det ikke rimelig at de som har stått i første rekke under pandemien får noe mer enn applaus og fine ord?

Hvordan kan KS hevde at lærerne ikke har sakket akterut lønnsmessig?

Hvordan kan KS hevde at lærerne ikke har sakket akterut lønnsmessig, når en rapport fra et enstemmig partssammensatt utvalg (PSU) – der KS selv var en av partene – viser at undervisningspersonalet har tapt 14 prosentpoeng siden 2004?

Tariff 2021

Tariff 2021

Her kan du lese mer om Tariff 2021.

KONTAKT