Det ble gitt en kombinasjon av sentrale tillegg og avsetning av pott til lokale lønnsforhandlinger. De sentrale tilleggene gis med virkning fra 1. mai 2021 for alle arbeidstakere i kap. 4. Tilleggene varierer med ansiennitet og stillingsgruppe, fra kr. 10.000 for arbeidstakere i stillinger uten særskilt krav til utdanning med 0 års ansiennitet, og opp til et sentralt lønnstillegg på 22.000 for lektorer med tilleggsutdanning med 16 års ansiennitet eller mer. Minimumsavlønningen for siste gruppe er med dette økt til 675.000.

Nyutdannede lektorer med 0 års ansiennitet får et tillegg på 16.400, og en ny garantilønn på minimum kr. 532.800. En adjunkt eller en spesialsykepleier med 16 års ansiennitet får et sentralt tillegg på kr. 17.500, og vil med sine 4-årige U/H-utdanning være garantert en grunnlønn på bortimot 550.000.

I tillegg til grunnlønna kommer tilleggslønn for ubekvem arbeidstid, samt tilleggslønn for læreres tilleggsfunksjoner (kontaktlærer o.l.).

Videre er det avsatt en lokal pott på 1,0 prosent pr. 1. oktober 2021, som kan gi et raust tillegg på toppen av de sentrale tilleggene.

Lenkeblokk Icon Sentrale tillegg pr. 1. mai 2021

De sentrale tilleggene betyr at vi har fått følgende nye garantilønnsnivåene pr. 1. mai 2021:

Lenkeblokk Icon Nye garantilønnsnivåer pr. 1. mai 2021

Mer informasjon om Tariff 2021:

Lenkeblokk Icon Les pressemeldingen her Lenkeblokk Icon Les meklerens forslag her Lenkeblokk Icon Les alt om Tariff 2021 her