I tillegg til enigheten om at NSF tilslutter seg resultatet for øvrige arbeidstakerorganisasjoner i KS-området, ble partene enige om å jobbe videre med ulike tiltak for å bedre rekruttering av sykepleiere.

Meklingsløsningen medfører at NSFs medlemmer nå skal ha de samme sentrale lønnstilleggene som øvrige arbeidstakere i kapittel 4 – med samme virkningstidspunkt. Det må dermed foretas en etterbetaling fra 1.9.2020.

Resultatene fra lokale forhandlinger etter HTA kap. 3 og 5 kan også nå iverksettes, forutsatt at det foreligger en enighetsprotokoll. Virkningstidspunktet for lokale forhandlinger er 1.5.2020 dersom partene ikke har avtalt annet.

Lenkeblokk Icon Riksmeklerens møtebok Lenkeblokk Icon Pressemelding fra meklingsavslutning