- En slik felles gjennomgang av resultatene fra disse partssammensatte utvalgene er et stjerneeksempel på et godt partsarbeid i KS område, sier arbeidslivsdirektør og forhandlingsleder for KS, Tor Arne Gangsø.

- Her er gjort et grundig, godt og opplysende arbeid, der alle parter har hatt respekt for oppdraget og for sektorens oppgaver og utfordringer. Selv om partene på noen områder har ulike oppfatninger, evner vi likevel å lete etter kunnskap som kan sikre at innbyggerne i landet vårt får gode velferdstjenester. Utvalgene har laget mange gode oppskrifter og gode analyser som kan gi god drahjelp til de lokale parters samhandling for gode løsninger, sier Gangsø.

Det var seks partssammensatte utvalg som presenterte resultatene av sitt arbeid for forhandlingslederne torsdag. Fem av dem ble nedsatt i forbindelse med hovedoppgjøret i 2018, det siste, om lønnsutvikling for undervisningspersonale, som del av meklingsresultatet i mellomoppgjøret i 2019.

Les rapportene her