- Vi har nå en svært krevende situasjon, der et stort flertall av organisasjonene i de tre største sammenslutningene har sagt ja til forhandlingsresultatet, to har sagt nei, mens Akademikerne har et anbefalt meklingsforslag som er avvist av Legeforeningen på grunn av Kommunelegeavtalen, sier arbeidslivsdirektør i KS, Tor Arne Gangsø.

Oppgjøret for Utdanningsforbundet og Norsk Sykepleierforbund går nå til mekling.

- Før meklingen starter, vil KS vurdere å invitere alle sammenslutninger til en samtale om situasjonen som har oppstått. Forhandlingsresultatet har en ramme på 1,70 prosent, det samme som frontfaget. Men med de betydelige lønnstilleggene til blant annet sykepleiere og barnehagelærere fra i fjor, var det knapt penger å fordele i år, sier Gangsø.

Samtlige av de 218 kommunene og fylkeskommunene som har avgitt stemme ved uravstemningen om hovedtariffoppgjøret 2020 har stemt ja. Disse har til sammen 299 000 ansatte, som er 69 prosent av alle ansatte i KS-området.

Forhandlinger om hovedtariffavtalen og sentrale lønnsoppgjør skjer mellom KS og forhandlingssammenslutningene (LO kommune, Unio, YS-K og Akademikerne-kommune, som til sammen representerer 40 ulike arbeidstakerorganisasjoner med partsforhold til Hovedtariffavtalen).

Etter forhandlinger ved årets oppgjør, valgte LO kommune, Unio og YS-K å anbefale forhandlingsresultatet overfor sine forbund, med endelig svarfrist i dag, 19. oktober. Når nå alle forbundene i LO, YS og Unio, med unntak av Utdanningsforbundet og Norsk Sykepleierforbund, har akseptert forhandlingsresultatet, betyr det at det foreligger et endelig resultat fra hovedtariffoppgjøret 2020 som gjelder for mer enn 70 prosent av arbeidstakerne i KS-området.