KS og alle forbundene i LO kommune og YS-K har nå vedtatt forslaget til ny HTA. Det samme har forbundene i Unio, med unntak av Utdanningsforbundet og Norsk Sykepleierforbund. Også forbundene i Akademikerne, med unntak av Den norske Legeforening, har akseptert forslaget til ny HTA.

Resultatet kan dermed iverksettes for medlemmer av alle organisasjoner som har vedtatt forslaget til ny HTA, samt for uorganiserte.

Rundskrivet omtaler nærmere de sentrale lønnstillegg som skal iverksettes pr. 1.9.2020, samt øvrige endringer, herunder endringer i Hovedtariffavtalen vedlegg 1.

Lenkeblokk Icon B-rundskriv 6/2020 - Iverksettingsrundskriv Lenkeblokk Icon B-rundskriv 4/2020 - Stillinger med særaldersgrense