Nesten fem timer på overtid kunne riksmekler Mats Ruland kunngjøre at meklingen mellom KS og Norsk sykepleierforbund var kommet i havn. Dermed blir det ingen streik blant sykepleiere i kommunene. 

- Vi er glade og utrolig lettet over at vi unngår en sykepleierstreik i kommunesektoren. I den situasjonen Norge og norske kommuner står i og skal gjennom denne våren, trenger vi alle gode krefter, og ikke minst dyktige sykepleiere, sier Gangsø.

Meklingsløsningen innebærer at NSF omfattes av den samme Hovedtariffavtalen som gjelder for resten av kommunesektoren, med en samlet ramme på 1,7 prosent. I tillegg er partene enige om å jobbe videre med ulike tiltak for å bedre rekruttering av sykepleiere.

- Det har vært krevende, men konstruktive samtaler hele veien. I tillegg er det grunn til å rette stor takk til Riksmekleren for god hjelp til å få dette i havn. Med unntak av Rikslønnsnemndas behandling av kommunelegeavtalen, setter vi nå endelig et punktum for Hovedtariffoppgjøret 2020. Det er positivt. Nå kan vi starte de nødvendige forberedelser til et nytt tariffoppgjør allerede i april, sier Gangsø.

Lenkeblokk Icon Riksmeklerens møtebok

Nettsiden om Tariff 2020