Samtlige av de 218 kommunene og fylkeskommunene som har avgitt stemme ved uravstemningen om hovedtariffoppgjøret 2020 har stemt ja. Disse har til sammen 299 000 ansatte, som er 69 prosent av alle ansatte i KS-området.

Forhandlinger om hovedtariffavtalen og sentrale lønnsoppgjør skjer mellom KS og forhandlingssammenslutningene (LO kommune, Unio, YS-K og Akademikerne-kommune, som til sammen representerer 40 ulike arbeidstakerorganisasjoner). Det er den enkelte arbeidstakerorganisasjon som er part i hovedtariffavtalen, selv om forhandlingene om HTA skjer mellom KS og de fire nevnte forhandlingssammenslutningene. 

Det følger videre av forhandlingsordningen at forhandlingssammenslutningene skal enten anbefale eller forkaste et tilbud. Les mer om forhandlingsordningen nedenfor. Etter forhandlinger ved årets oppgjør, valgte LO kommune, Unio og YS-K å anbefale forhandlingsresultatet overfor sine forbund, med endelig svarfrist i dag, 19. oktober. Alle forbundene i LO, YS og Unio, med unntak av Utdanningsforbundet og Norsk Sykepleierforbund, har akseptert forhandlingsresultatet. Det betyr at vi har et endelig resultat fra hovedtariffoppgjøret 2020 som gjelder for mer enn 70 % av arbeidstakerne i KS-området.

Vi har nå en situasjon der flertallet av arbeidstakerorganisasjonene har sagt ja til forhandlingsresultatet, to har sagt nei, mens Akademikerne har et anbefalt meklingsforslag, med svarfrist fredag 23. oktober klokken 15.00, som er avvist av Legeforeningen på grunn av Kommunelegeavtalen.

Oppgjøret for Utdanningsforbundet og Norsk Sykepleierforbund går nå til mekling. Før meklingen starter, vil KS vurdere å invitere alle sammenslutninger til en samtale om den krevende situasjonen som har oppstått.

Resultatet fra lokale lønnsforhandlinger etter HTA kap. 3 og 5 for medlemmer av Utdanningsforbundet, Norsk Sykepleierforbund og Legeforeningen iverksettes ikke før resultatet for Hovedtariffoppgjøret 2020 er avgjort for disse organisasjonene. Det samme gjelder det sentrale tillegg i kapittel 4 pr. 1.9.2020 for medlemmer av Utdanningsforbundet og Norsk Sykepleierforbund.

KS er i gang med å utarbeide iverksettingsrundskriv om hovedtariffoppgjøret 2020. KS ber kommunene og fylkeskommunene om å avvente iverksettingen av tarifftilleggene i kap. 4 til rundskrivet er klart. 

Lenkeblokk Icon Pressemelding - KS sier ja til forhandlingsresultatet Lenkeblokk Icon Forhandlingsordning og avtalestruktur